Zamek

Najstarszy murowany zamek na Śląsku

Położony nad malowniczym miasteczkiem Wleń w województwie dolnośląskim zamek pochodzi z XII wieku. Początki zamkowej twierdzy to czasy panowania księcia Bolesława Krzywoustego, który prawdopodobnie już w 1108 roku podnióśł tutejszy gród do rangi kasztelanii, zaś w 1155 roku papież Hadrian IV wymienił zamek w tzw. Bulli Wrocławskiej. Budowniczym zamku był książę Bolesław Wysoki, który wzniósł pierwszą murowaną budowlę zamkową około 1160 roku

Najstarszy murowany zamek na Śląsku Czytaj więcej

Głogów – pisał o nim w średniowieczu już Gall Anonim

Jedno z najstarszych miast w naszym kraju, zostało założone jako słowiański gród Dziadoszan. Pełnił on nie tylko ważną rolę za czasów Mieszka I, ale również Bolesława Krzywoustego, kiedy w 1109 roku Głogów stał się areną ważnych wydarzeń historycznych związanych z obroną tego grodu przed wojskami króla niemieckiego Henryka V, co opisał najsłynniejszy średniowieczny kronikarz Gall Anonim

Głogów – pisał o nim w średniowieczu już Gall Anonim Czytaj więcej

Rodowa siedziba Świnków – Zamek Świny

Dolny Śląsk to kraina zamków, pałaców i wież mieszkalnych. Na miano jednego z najpiękniejszych zamków zasługuje z pewnością zamek Świny koło Bolkowa. Gród został już wymieniony w bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku, ale również Kosmas – pierwszy kronikarz czeski, wspominał Świny już w 1108 roku

Rodowa siedziba Świnków – Zamek Świny Czytaj więcej

Baranów Sandomierski – siedziba rodowa Leszczyńskich

Baranów Sandomierski to jedno z najstarszych miast województwa podkarpackiego. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą już z 1135 roku a więc okresu panowania Bolesława Krzywoustego. Prawa miejskie nadał osadzie jednak dopiero w 1354 roku król Polski Kazimierz Wielki

Baranów Sandomierski – siedziba rodowa Leszczyńskich Czytaj więcej

Wzniesiony dla króla Zygmunta Starego

Rezydencja królewska na czas odbywania sejmów w Piotrkowie Trybunalskim. Temu celowi służyć miał wybudowany w latach 1512 – 1519 budynek przez muratora królewskiego Benedykta Sandomierzanina na zlecenie króla polskiego Zygmunta I Starego. Oficjalna rezydencja monarsza służyła nie tylko Zygmuntowi Staremu, ale również jego synowi Zygmuntowi II Augustowi, gdy odbywały się w Piotrkowie sejmy

Wzniesiony dla króla Zygmunta Starego Czytaj więcej

Zamek w Dobczycach. Główna rezydencja Sebastiana Lubomirskiego

Dobczyce, miasto w województwie małopolskim położone nad rzeką Rabą to świetne miejsce na wypoczynek. Znajdziemy tam bowiem nie tylko piękne ruiny średniowiecznego zamku, ale również Jezioro Dobczyckie, czyli sztuczny zbiornik wodny na rzece Rabie, gdzie atrakcją jest również otwarta dla zwiedzających zapora

Zamek w Dobczycach. Główna rezydencja Sebastiana Lubomirskiego Czytaj więcej

Scroll to Top