Głogów – pisał o nim w średniowieczu już Gall Anonim

Jedno z najstarszych miast w naszym kraju, zostało założone jako słowiański gród Dziadoszan. Pełnił on nie tylko ważną rolę za czasów Mieszka I, ale również Bolesława Krzywoustego, kiedy w 1109 roku Głogów stał się areną ważnych wydarzeń historycznych związanych z obroną tego grodu przed wojskami króla niemieckiego Henryka V, co opisał najsłynniejszy średniowieczny kronikarz Gall Anonim.

Głogów – pisał o nim już Gall Anonim – fot. Tomasz Sanecki

Prawa miejskie Głogów otrzymał w XIII wieku, a dokładniej w 1253 roku. Wcześniej, bo od 1251 roku Głogów był stolicą księstwa głogowskiego, a Piastowie Śląscy panowali w tym księstwie do końca XV wieku, mimo że od XIV wieku byli lennikami korony czeskiej. W 1491 roku księstwo głogowskie otrzymał od Władysława Jagiellończyka, króla Czech, późniejszy król Polski, Jan Olbracht, rządcący w księstwie do 1498 roku. W latach 1499 – 1508 w księstwie rządził późniejszy król Polski Zygmunt I Stary, zaś od XVI wieku przez kolejne dwa stulecia panowali w nim Habsburgowie.

Zmiany nastąiły w XVIII wieku, bowiem od 1740 roku Głogów znalazł się w Królestwie Pruskim /od 1871 roku w granica Cesarstwa Niemieckiego/, stając się miastem garnizonowym. Wówczas rozpoczęła się rozbudowa umocnień w Głogowie, bowiem m.in. u zbiegu Starej Odry i Odry powstała w latach 1857 – 1860 „Turm Reduit” – ceglana wieża artyleryjska, znana jako „Fort Malakoff”, zbudowana według koncepcji francuskiego stratega Montalamberta, a celem jej budowy w tym miejscu była nie tylko obrona miasta z kierunku północnego, ale również uniemożliwienie wrogim wojskom sforsowanie Odry.

Głogów intensywnie zaczął się rozwijać, gdy w 1902 roku zdecydowano się zlikwidować twierdzę. Rozwijała się zarówno zabudowa miejska, jak również w mieście zaczęły powstać nowe zakłady przemysłowe. Wszystko zmieniła II wojna światowa, bowiem w 1944 roku Głogów został ponownie ogłoszony twierdzą – „Festung Glogau”, a ciężkie walki o miasto spowodowały zniszczenia nawet do 95% w zabudowie miasta.

Miasto zaczęło się ponownie rozwijać po 1957 roku, gdy w pobliżu Głogowa odkryto bogate złoża międzi. W 1971 roku otwarto hutę miedzi, powierzchnia miasta, jak i liczba ludności zaczęła szybko wzrastać, a w latach osiemdziesiętych rozpoczęto odbudowę starego miasta, czego efektem było oddanie do użytko historycznego Ratusza w 2002 roku.

Obecnie Głogów należy do województwa dolnośląskiego i jest jednym z najważniejszych miast w tym regionie Polski, gdzie ważną rolę odgrywa przemysł hutniczy związany z miedzią, będąc jednocześnie ważnym miastem pod względem gospodarczym w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

W Głogowie warto zobaczyć zabytkowe obiekty jak:
Zamek Książąt Głogowskich (obecnie znajduje się w nim Muzeum Archeologiczno-Historyczne) z XIII wieku;
Ratusz i Rynek;
„Turm Reduit” – ceglana wieża artyleryjska;
Ruiny kościoła pw. św. Mikołaja;
Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tumskim;
Mury miejskie;
Dworzec kolejowy.

Scroll to Top