Rodowa siedziba Świnków – Zamek Świny

Dolny Śląsk to kraina zamków, pałaców i wież mieszkalnych. Na miano jednego z najpiękniejszych zamków zasługuje z pewnością zamek Świny koło Bolkowa. Gród został już wymieniony w bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku, ale również Kosmas – pierwszy kronikarz czeski, wspominał Świny już w 1108 roku. Świny pełniły ważną funkcję kasztelani aż do lat siedemdziesiątych XIII wieku, kiedy Bolko I Surowy, książę jaworsko-świdnicki przeniósł siedzibę do Bolkowa, zaś warownia przeszła w ręce prywatne rodu Świnków, dzięki którym zamek rozkwitł i stał się ich rodową siedzibą.

Rodowa siedziba Świnków – Zamek Świny, fot. Tomasz Sanecki

Świnkowie, a dokładnie mówiąc krzyżowiec Henryk ze Świn już w XIV wieku wzniósł wieżę mieszkalną, która do dziś jest jednym z najwyższych zachowanych średniowiecznych budynków mieszkalnych w Polsce. Zamek w XV wieku był nadal rozbudowywany – powstał zamek średni, zaś około 1620 roku Jan Zygmunt, nawet mimo wojny trzydziestoletniej zdołał ufortyfikować zamek, wzmocnić mury bastionami oraz zbudował zwodzony most.

Dobre lata zamku Świny minęły w XVIII wieku. Najpierw wskutek przejęcia zamku przez boczną linię rodu Świnków, a następnie przez wojnę siedmioletnią, gdy zamek został złupiony. To spowodowało, że zamek został wystawiony na licytację, a nabył go w 1769 roku hrabia Jan Henryk. Następnie wdowa po Janie Henryku – Maria Teresa przekazała go austriackim hrabiom von Hoyos-Sprinzenstein, do których zamek należał aż do okresu II wojny światowej. W okresie gdy zamek należał do rodu von Hoyos-Sprinzenstein na zamku miały miejsce groźne pożary, który znacznie zniszczyły piękny obiekt, który wykorzystywano później jako magazyny.

Po II wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęto na opuszczonym zamku prace archeologiczne i następnie renowacyjne. W 1991 roku zamek ponownie trafił w ręce prywatne, a obecnie jest własnością Zamku Świny Sp. z o.o, która prowadzi roboty konserwatorskie i budowlane, dzięki którym obiekt jest udostęniony zwiedzającym oraz odbywają się w nim wydarzenia kulturalne.

Warto dodać, że z zamku, znajdującym się na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach, możemy podziwiać nie tylko piękno gór, ale również znajdujący się niedaleko zamek w Bolkowie.

Zwiedzanie – Świny 50, 59-420 Bolków – więcej na stronie Zamek Świny

Scroll to Top