Zamek von Oppersdorffów w Polskiej Cerekwi

Polska Cerekiew to niewielka wieś w województwie opolskim, należaca historycznie do Górnego Śląska. Jednym z najważniejszych zabytków jest tutaj zamek, którego początki są datowane na XIV wiek. Należał on wówczas do rodzin Wrochen – Kotuliński, jednak około XVI wieku zamek i ziemie w Polskiej Cerekwi przeszły w ręce rodu von Oppersdorff, który w latach 1562 – 1563 rozbudował zamek.

Nowe założenie zamkowe posiadało trzy kondygnacje, a cztery skrzydła zamku były otoczone prostokątnym dziedzincem. W latach 1613 – 1617 właścicielem Polskiej Cerekwi został Fryderyk III baron von Oppersdorff, który przeprowadził kolejną przebudowę zamku. W latach 1641 – 1823 ziemie i zamek w Polskiej Cerekwi przeszły w ręce rodu von Gaschin, z kolei w latach 1823 – 1880 nabył je ród von Seherr – Thoss.

Zamek von Oppersdorffów w Polskiej Cerekwi, fot. Tomasz Sanecki

W 1880 roku dobra i zamek w Polskiej Cerekwi nabył hrabia Eloi von Matuschka, który w 1894 roku przebudował zamek, m.in.: dobudowano taras z podcieniami we wschodniej części zamku, przebudowano jego wnętrza, dobudowano również zewnętrzną klatkę schodą w elewacji północnej, a także przebudowano budynek przedzamcza.

Zamek von Oppersdorffów w Polskiej Cerekwi, fot. Tomasz Sanecki

Ostatnim włąścicielem zamku był Hans Eberhard von Matuschka, a zamek spalony w czasie działań wojennych w 1945 roku zaczął popadać w ruinę i był niezamieszkany. Na początku XXI wieku gmina Polska Cerekiew przejęła zamek i podjęła starania o jego renowację, które zakończyły się w 2014 roku. Parter budynku został zagospodarowany na pomieszczenia m.in.: Gminnej Biblioteki oraz Sali Ślubów. Ponadto wokół zamku zrewitalizowano również otaczający park, dzięki czemu dzisiaj zarówno zamek, jak i jego otoczenie są wizytówką Polskiej Cerekwi, a obiekt doskonale widoczny jest z Drogi Krajowej nr 45.

Warto dodać, że zamek w zespole zamkowym wpisany został do rejestru zabytków województwa opolskiego (decyzją nr 686/63 z 16 października 1963 roku).

Scroll to Top