Najstarszy murowany zamek na Śląsku

Położony nad malowniczym miasteczkiem Wleń w województwie dolnośląskim zamek pochodzi z XII wieku. Początki zamkowej twierdzy to czasy panowania księcia Bolesława Krzywoustego, który prawdopodobnie już w 1108 roku podnióśł tutejszy gród do rangi kasztelanii, zaś w 1155 roku papież Hadrian IV wymienił zamek w tzw. Bulli Wrocławskiej. Budowniczym zamku był książę Bolesław Wysoki, który wzniósł pierwszą murowaną budowlę zamkową około 1160 roku.

Najstarszy murowany zamek na Śląsku, fot. Tomasz Sanecki

Warownię rozbudował syn Bolesława Wysokiego – książę Henryk Brodaty. W skład zabudowań zamku wchodziły wówczas: romański dom, kaplica oraz wieża obronna. Książę Henryk Brodaty był częstym gościem na zamku wraz ze swoją żoną Jadwigą Śląską, która według części historyków otrzymała zamek we Wleniu jako posag.

W XIV wieku zamek rozbudowano o czworoboczną więżę mieszkalną i trójkondygnacyjny dom zamkowy, zaś w XV wieku na zamku rozebrano sześcioboczną więżę obronną, którą zastąpiła nowa wieża bergfriedowa /wieża ostateczne obrony/. Zachowana w większości do dziś wieża, dzięki pracom zabezpieczającym została udostępniona zwiedzającym.

Kres zamku nastąpił w czasie wojny trzydziestoletniej, gdy warowania była kilkukrotnie oblegana. Podczas ostatniego oblężenia w 1646 roku podjęto decyzję o jego wysadzeniu, zamieniając warownię w ruinę, która w kolejnych latach ulegała dalszej degradacji.

Od 2018 roku zamek jest pod opieką Konsorcjum Warownia, które tworzą: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenie Gildia Przewodników Sudeckich. To dzięki ich staraniom wykonano prace zabezpieczające, dzięki czemu warownia jest udostępniona zwiedzającym.

Więcej informacji o zamku, ceny biletów i godziny otwarcia na stronie Zamek Wleń

Scroll to Top