Koprowski Marek „Żołnierze Wyklęci. Złapali go i dostał w czapę”

Kolejny, już trzeci tom wspomnień Żołnierzy Wyklętych autorstwa Marka Koprowskiego to nie tylko zbiór wspomnień osób, które walcząc z reżimem komunistycznym narażały życie swoje i swoich rodzin, ale przede wszystkim cenne źródło historyczne, ukazujące czytelnikowi, jak wyglądały powojenne czasy w Polsce Ludowej. Na publikację „Żołnierze Wyklęci. Złapali go i dostał w czapę” składa się osiem wspomnień autorstwa: Mariana Sobczyka, Zbigniewa Matysiaka, Wiesława Jeżewskiego, Jerzego Krusensterna, Maksymiliana Jarosza, Bolesława Ogrodniczuka, Romana Domańskiego oraz Stanisława Maślanki. Ich opowieści, podobnie, jak w poprzednich częściach to historie z życia wzięte, niektóre mrożące krew w żyłach. Dla czytelnika to jednak lekcja prawdziwej historii, pokazująca, zwłaszcza młodym czytelnikom, że były to czasy kiedy każda oznaka niezależności i sprzeciwu wobec władz była surowo karana.

Opisy bohaterów książki Marka Koprowskiego pokazują także obraz naszego społeczeństwa w czasach komunistycznych, gdzie nie brakowało z jednej strony donosicieli, zaś z drugiej ludzi, którzy mimo strachu i obawy o swój los walczyły z reżimem. Widać to na przykładzie Mariana Sobczyka, który w swoich wspomnieniach pisze:

„W okresie stanu wojennego byłem nadal przewodniczącym Komitetu Obwodowego nr 23 samorządu mieszkańców dzielnicy Tatary. W pomieszczeniu rady urzędował ze mną dzielnicowy MO i komendant ORMO Marian Kawa. Dzięki temu byłem często mimowolnym świadkiem rozmów Kawy z jego donosicielami. Dowiadywałem się o zagrożeniach, jakie czekają członków podziemnej Solidarności. Informacje te przekazywałem Lucjanowi Dziurze i Tadeuszowi Bednarskiemu, jej działaczom”

Większość wspomnień dotyczy Lublina i okolic, ich autorzy wymieniają określone miejsca, ulice, dzięki czemu czytelnik ma realny obraz wydarzeń, jakie rozgrywały się kilkadziesiąt lat temu na ziemiach polskich. We wspomnieniach ponownie pojawiają się relacje dotyczące stosunków z Ukraińcami, działalności UPA, a także jak działał Urząd Bezpieczeństwa, który potrafił złamać każdego. Tutaj znowu warto odwołać się do relacji, tym razem Zbigniewa Matysiaka, który wspomniał 17-letniego chłopca, załamanego podczas przesłuchania i „sypiącego” wszystkich swoich znajomych, w tym również rodzinę:

„Pokazali mi tego chłopaka, Marka Błaszczyńskiego, który mnie sprzedał…
…chłopak załamał się i zaczął sypać. Wydał w łapy bezpieki ponad sto osób, w tym swoją rodzoną siostrę, która prowadziła aptekę i przekazywała naszemu oddziałowi środki opatrunkowe i leki”

Wszystkie relacje przedstawione w książce Marka Koprowskiego łączy jedno – walka w imię niepodległej Polski, a także zasad, jakimi kierowali się młodzi ludzie, nie godzący się na komunistyczny reżim. Bohaterowie tej książki wciąż kultywują zasady w imię których walczyli. Pielęgnują do dziś pamięć o swoich kolegach, którzy poświęcili życie dla sprawy polskiej, a także dzięki wspomnieniom starają się przekazać, zwłaszcza młodym czytelnikom, jak wyglądały czasy powojennej Polski, okresu komunistycznego, gdzie chcąc zachować godność musieli znosić upokorzenia, aresztowania, prześladowania oraz tortury.

W publikacji brakuje jedynie narracji autora i wstępu, gdzie warto byłoby pokrótce opisać historię każdej z postaci, a także wyjaśnić dlaczego właśnie te, a nie inne osoby znalazły się na kartach książki. Marek Koprowski prezentując na łamach swojej pracy wspomnienia osób, walczących z reżimem komunistycznym, tym samym uzupełnia najnowszą historię Polski. Ich relacje to nieocenione źródło wiedzy dla młodych historyków, a także każdego, kto chciałby dowiedzieć się, jak naprawdę wyglądały losy zwykłych ludzi, walczących z znienawidzonym i narzuconym systemem.

Marek Koprowski – pisarz, dziennikarz, reporter, od ponad dwudziestu lat zajmujący się problematyką wschodnią i losami Polaków na Wschodzie. Jako wysłannik kilku pism odbył ponad sto dwadzieścia wypraw – od Brześcia po Sachalin i Kamczatkę – odwiedzając wszystkie kraje na postsowieckim obszarze. Owocem tych wypraw jest kilkanaście książek oraz tysiące artykułów. Marek Koprowski jest laureatem nagrody „Polcul – Jerzy Boniecki Foundation” za działalność na rzecz utrzymania kultury polskiej na Wschodzie.

Autor: Marek A. Koprowski;
Tytuł: „Żołnierze Wyklęci. Złapali go i dostał w czapę”;
Wydawca: Wydawnictwo Replika;
Miejsce i rok wydania: Zakrzewo 2015;
Liczba stron: 303;
Cena: 34,90 zł
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!