Redakcja

Witam wszystkich na moim blogu!

Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Bytomiu. Historia to moja pasja, która towarzyszy mi od kilkunastu lat. Studiowałem historię o specjalności Archiwistyka na Uniwersytecie Śląskim, zdobywając w 2007 roku tytuł zawodowy magistra.

Mimo, że obecnie nie pracuje w swoim zawodzie, pasji nie porzuciłem. Wciąż zgłębiam tajemnice i ciekawostki historii. Bloga zacząłem pisać, chcąc się podzielić z Wami moimi przemyśleniami na tematy historyczne, wśród których dominować będą te związane z dziejami Polski oraz Europy.

Mój Historyczny Blog poświęcony jest nie tylko dziejom Polski i Europy. To także zapowiedzi książek, recenzje publikacji historycznych oraz prezentacje ciekawych miejsc w naszym kraju, które warto zobaczyć i zwiedzić. Portal ma na celu również popularyzację historii jako nauki humanistycznej i zachęcenie Was do "podróży w przeszłość", gdzie wciąż tkwią nieodkryte tajemnice, zagadki i sekrety historii.

Zapraszam do lektury.

Stopka Redakcyjna:

Redaktor: Tomasz Sanecki;

Kontakt z portalem "Mój Historyczny Blog":

Mail: redakcja@mojhistorycznyblog.pl lub mojhistorycznyblog@gmail.com

Regulamin korzystania z portalu historycznego „Mój Historyczny Blog”

I. Postanowienia ogólne portalu:

Poniższy Regulamin określa zasady posługiwania się portalem historycznym „Mój Historyczny Blog”, którego właścicielem jest Tomasz Sanecki.

Wszelkie prawa do portalu „Mój Historyczny Blog”są zastrzeżone na rzecz właściciela.

Definicje: a) Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty. b) Użytkownik – oznacza każdą osobę/y, która korzysta z portalu „Mój Historyczny Blog”.

Treści zamieszczone na portalu mają charakter naukowo-informacyjny-edukacyjny.
II. Korzystanie z portalu:

Korzystanie z portalu jest bezpłatne, a portal jest dostępny dla każdego użytkownika Internetu.
Każdy użytkownik korzystający z portalu „Mój Historyczny Blog” akceptuje i przyjmuje do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu.

Portal używa mechanizmu „cookies”. Pliki cookies są to pliki, które należy rozumieć jako dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, mające przeznaczenie do korzystania ze strony www. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika oraz na poprawne wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Zazwyczaj pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Użytkownik zapisując się do newslettera zgadza się na przysyłanie na swój adres e-mail informacji wysyłanych przez właściciela portalu. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając stosowną prośbę na adres: redakcja@mojhistorycznyblog.pl. Mail zostanie usunięty w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila.

III. Obowiązki Użytkownika:

Użytkownicy korzystając z portalu „Mój Historyczny Blog” zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego. Działanie niezgodne z Regulaminem i przepisami prawnymi skutkują po stronie Użytkowników odpowiedzialnością i obowiązkiem naprawienia powstałej/powstałych szkód/szkody.

Korzystanie z portalu „Mój Historyczny Blog” odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
IV. Prawa autorskie:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. art. 1, ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

Posiadaczem praw autorskich do portalu „Mój Historyczny Blog” jest właściciel portalu – redaktor Tomasz Sanecki.

Właściciel portalu „Mój Historyczny Blog” nie wyraża zgody na wykorzystywanie do celów komercyjnych tekstów, dla których prawa autorskie posiada portal „Mój Historyczny Blog”. Jednocześnie oświadczam, iż właściciel portalu jest autorem wszystkich zamieszczonych tekstów w portalu „Mój Historyczny Blog”, a w wypadku współpracy bądź cytowania oraz publikacji fotografii, zamieszczone są stosowne informacje, komentarze, przypisy oraz bibliografia.

Właściciel portalu „Mój Historyczny Blog” zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.

Wykorzystywanie treści z portalu „Mój Historyczny Blog” w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Właściciela portalu.

V. Postanowienia końcowe

Portal „Mój Historyczny Blog” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich zamieszczenia w portalu „Mój Historyczny Blog”.

Portal „Mój Historyczny Blog” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach portalu „Mój Historyczny Blog” w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki z tego powstałe.

Każdy, kto nie zgadza się z obowiązującymi w Regulaminie zasadami powinien natychmiast przerwać korzystanie z portalu „Mój Historyczny Blog”.

Redaktor „Mojego Historycznego Bloga”

Tomasz Sanecki