Kalendarium Wydarzeń Historycznych - KWIECIEŃ

1 kwietnia – w 1548 roku w Kakowie zmarł Zygmunt I Stary, król Polski i wielki książę litewski, panujący od 1506 roku;

2 kwietnia – w 742 roku urodził się Karol Wielki, król Franków, Burgundii i Longobardów, Święty Cesarz Rzymski;

3 kwietnia – w 1634 roku urodził się Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny i wojewoda ruski;

4 kwietnia – w 1794 roku wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały pod Racławicami wojska rosyjskie - więcej w artykule Bitwa, która dała nadzieję na obronę niepodległości

5 kwietnia – w 1941 roku zmarł Franciszek Kleeberg, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie we wrześniu 1939 roku;

6 kwietnia – w 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, przystępując tym samym do I wojny światowej po stronie Ententy – więcej w artykule Telegram Zimmermanna - USA przystępują do wojny

7 kwietnia – 1656 roku wojska polskie pokonały Szwedów pod Warką;

8 kwietnia – w 1605 roku urodził się Filip IV Habsburg, król Hiszpanii i Portugalii;

9 kwietnia – w 1241 roku wojska polskie pod dowództwem Henryka II Pobożnego zostały rozgromione pod Legnicą przez Mongołów;

10 kwietnia – w 1525 roku odbył się Hołd Pruski – książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu;

11 kwietnia – w 1939 roku Adolf Hitler podpisał plan ataku na Polskę – Fall Weiss;

12 kwietnia - w 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1933 – 1945;

13 kwietnia - w 1598 roku król Francji Henryk IV Burbon ogłosił edykt nantejski, który wprowadził wolność wyznania;

14 kwietnia - w 1578 roku urodził się Filip III Habsburg, król Hiszpanii i Portugalii;

15 kwietnia - w 1912 roku podczas swojego dziewiczego rejsu zatonął brytyjski transatlantyk RMS Titanic. Podczas katastrofy zginęło ponad 1500 osób;

16 kwietnia – w 1945 roku rozpoczęła się bitwa o Berlin, która zakończyła się ostatecznym upadkiem III Rzeszy Niemieckiej;

17 kwietnia – w 1794 roku wybuchła w Warszawie insurekcja pod wodzą Jana Kilińskiego;

18 kwietnia – w 1943 roku zginął w katastrofie lotniczej japoński admirał Isoroku Yamamoto;

19 kwietnia – w 1809 roku doszło do bitwy pod Raszynem, gdzie starły się polsko – saskie wojska z armią austriacką;

20 kwietnia – w 1889 roku urodził się Adolf Hitler, przywódca NSDAP, wódz i kanclerz III Rzeszy Niemieckiej – więcej w artykule Adolf Hitler czy Adolf Schicklgruber? Rodzinna tajemnica Führera

21 kwietnia – w 1918 roku zginął as myśliwski /zestrzelony we Francji/ I wojny światowej Manfred von Richthofen;

22 kwietnia – w 1870 roku urodził się przywódca Rewolucji Październikowej w Rosji Włodzimierz Ilicz Lenin;

23 kwietnia – w 1935 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki podpisał akt Konstytucji Kwietniowej  wprowadzającą system prezydencki w Polsce;

24 kwietnia – w 1915 roku rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji – początek rzezi Ormian;

25 kwietnia – w 1920 roku rozpoczęła się operacja kijowska podczas wojny polsko – bolszewickiej. Jej efektem było zajęcie Kijowa przez wojska gen. Edwarda Śmigłego – Rydza 7 maja 1920 roku;

26 kwietnia – w 121 roku naszej ery urodził się Marek Aureliusz, cesarz rzymski, pisarz i filozof;

27 kwietnia – w 1792 roku podpisano w Petersburgu akt zawiązania konfederacji targowickiej;

28 kwietnia – w 1945 roku rozstrzelano we Włoszech Benito Mussoliniego i jego kochankę Clarę Petacci;

29 kwietnia – w 1648 roku rozpoczęła się bitwa pod Żółtymi Wodami w trakcie Powstania Chmielnickiego. Zakończyła się klęską wojsk polskich;

30 kwietnia – w 1945 roku w oblężonym przez wojska rosyjskiego Berlinie samobójstwo popełnił Adolf Hitler i jego żona Ewa Hitler /Braun/.