Co naprawdę kryją podziemia zamku Książ?

Zamek Książ to jeden z najbardziej tajemniczych obiektów nie tylko na Dolnym Śląsku i w Polsce, ale w całej Europie. A wszystko to za sprawą wydarzeń, jakie miały tutaj miejsce podczas II wojny światowej. Zamek bowiem do 1941 roku należał do rodziny Hochbergów, jednak później został przejęty przez nazistów. Dwa lata później, w 1943 roku rozpoczęła się przebudowa obiektu, który prawdopodobnie miał służyć jako kwatera główna Adolfa Hitlera. Modernizacji uległa wówczas Sala Konrada, której nadano wymiary 10.5 m na 11.5 m, czyli takie same wymiary jak legendarnej Bursztynowej Komnaty.

To jedna z hipotez, jaką wysuwają poszukiwacze zagadek i skarbów. Wśród wielu innych, jakie dotyczącą zamku Książ pod Wałbrzychem są również badania nad stworzeniem „Superczłowieka”, bronią atomową czy badania nad bronią biologiczną i chemiczną. Gdzie leży prawda? Czy kiedykolwiek dowiemy się, jakie miał naprawdę przeznaczenie pod koniec II wojny światowej zamek Książ? Po raz kolejny śladami jego tajemnic wyruszył Bartosz Rdułtowski, znany w Polsce publicysta i dokumentalista, twórca oraz właściciel wydawnictwa Technol, zajmujący się wojennymi zagadkami, ukrytymi skarbami i innymi tajemnicami historii.

W drugim tomie publikacji „Tajny zamek Książ” Bartosz Rdułtowski sięgając po dziesiątki artykułów próbuje odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z zamkiem Książ. I nie chodzi tu tylko o to, co znajdowało się w zamku lub do czego miał zostać wykorzystany, ale skąd wzięły się hipotezy i teorie, które do dziś krążą wśród poszukiwaczy skarbów i tajemnic związanych z jednym z najpiękniejszych, ale też i najbardziej zagadkowych zamków w Polsce oraz Europie. Autor książki analizuje krok po kroku wybrane artykuły, które już kilkanaście lat po wojnie zaczęły ukazywać się w polskiej prasie, a w których znajdziemy nieprawdopodobne opowieści, teorie, hipotezy, a nawet wręcz – jak podkreślali w nich autorzy – pewne informacje, które po wielu wielu latach okazały się… wyssane z palca.

Z analizowanych artykułów dowiadujemy się nie tylko, że na dziedzińcu zamku Książ był wlot do szybu, którym można było dostać się kilkadziesiąt metrów pod ziemię, podziemnych tunelach technicznych, ale również, że część artykułów była grą wywiadowczą, jaką stosowały ówczesne polskie, a być może radzieckie i enerdowskie służby specjalne, chcąc sprawdzić czy ktoś złapie się na sensacyjne wątki opisane w artykułach pojawiających się w prasie.

Bardzo wnikliwie przeanalizowane zostały przez Bartosza Rdułtowskiego artykuły autorstwa Sławomira Orłowskiego, którego teorie i domniemania były przez wiele lat powielane przez innych autorów. Orłowski pisał w nich o tajnych laboratoriach, badaniami nad nową bronią, która miała uratować III Rzeszę oraz połączeniach zamku Książ z innymi obiektami w Górach Sowich. Analizując inne artykuły Rdułtowski natrafił na informacje o strażnikach tajemnic, Werwolfie oraz pomordowanych w podziemiach zamku Książ więźniach obozu Gross Rosen. Nie zabrakło również w książce Bartosza Rdułtowskiego śmiałych teorii Tadeusza Słowikowskiego, nieżyjącego już emerytowanego górnika i pasjonata historii ziemi wałbrzyskiej, którego jednym z celów było poszukiwanie „złotego pociągu”. "Złoty pociąg" tuż przed końcem II wojny światowej w tajemniczych okolicznościach miał zniknąć między 61 a 65 kilometrem na trasie kolejowej ze Świebodzic do Wałbrzycha. W jego odnalezienie zaangażował się nie tylko Słowikowski, ale wielu innych poszukiwaczy, a głośna sprawa "Złotego pociągu" sprzed kilku lat spowodowała, że o Polsce i Wałbrzychu stało się głośno na całym świecie. Do dziś jednak nie wiemy czy "Złoty pociąg" faktycznie istniał, a także co mógł przewozić: zrabowane skarby, a być może tajną broń chemiczną? Wątek ten porusza Bartosz Rdułtowski, ostrożnie jednak podchodząc do ustaleń poszukiwaczy skarbów.

Analizując teorie i hipotezy Tadeusza Słowikowskiego, autor opisuje jak Słowikowski pracował na parkingu przy zamku Książ, gdzie od wielu przybywających tam osób pozyskiwał cenne informacje, jak zbierał materiały o zamku i jego tajemnicach. Kolejnym znanym poszukiwaczem skarbów i tajemnic II wojny światowej był major Stanisław Siorek. I właśnie o nim jest także mowa w publikacji Rdułtowskiego. Siorek jest bowiem chyba jednym z najbardziej znanych działaczy peerelowskich służb, który zaangażował się w poszukiwanie skarbów III Rzeszy. Autor nawiązując do artykułów Siorka stara się także odpowiedzieć na pytanie: Jaką wiedzę i skąd posiadał major Stanisław Siorek? Czy została wykorzystana przez służby specjalne PRL, a także co udało się odkryć peerelowskim służbom w Polsce?

Sporo informacji w książce Rdułtowskiego odwołuje się do artykułów współczesnych nam autorów, którzy również opisywali tajemnice zamku Książ. Pojawiają się analizy artykułów Joanny Lamparskiej, Anny Skunki, Jerzego Cery czy Leszka Adamczewskiego, którzy wiele informacji czerpali od Tadeusza Słowikowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje jednak analiza artykułów Jerzego Rostkowskiego, który jak pisze Bartosz Rdułtowski posunął się do wymyślenia wywiadu ze znanym radzieckim atomistą Gieorgijem Nikołajewiczem Florowem. To pokazuje nam, jak należy uważać czytając nie tylko artykuły, ale również publikacje poświęcone tajemnicom II wojny światowej, a ich weryfikacja jak widać jest konieczna, bowiem dość łatwo możemy powielić informację, która będzie po prostu… wytworem ludzkiej fantazji lub próbą dezinformacji.

Na zakończenie swojej książki Rdułtowski dokonuje podsumowania, w którym zestawił wszystkie najważniejsze informacje, jakie pojawiały się w analizowanych przez autora artykułach. Zawiera ona nie tylko wiele cennych uwag i spostrzeżeń, ale przede wszystkim zapowiedź kolejnej części książki poświęconej Tajnemu zamkowi Książ. Warto również dodać, że Bartosz Rdułtowski w swojej publikacji zawarł wiele kopii opisywanych i analizowanych przez siebie artykułów, podając do nich dokładne źródła, tak więc czytelnik może również sam dokonać kwerendy interesujących go zagadnień związanych z zamkiem Książ i jego tajemnicami.

Bartosz Rdułtowski - urodzony w 1973 roku w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publicysta i dokumentalista. Twórca oraz właściciel wydawnictwa Technol, lidera wśród polskich wydawnictw książkowych zajmujących się wojennymi zagadkami, ukrytymi skarbami i innymi tajemnicami historii. Twórca między innymi takich serii wydawniczych, jak: „Militarne sekrety”, „Zapomniana historia”, „Nieznana historia”. Od ponad dwudziestu lat tropi i wyjaśnia zagadki historii, zwłaszcza te dotyczące tajnych projektów i operacji wojskowych. Jego ulubionymi tematami są zagadka projektu „Riese” oraz tajemnice niemieckiej Wunderwaffe. Jest autorem kilkudziesięciu książek oraz licznych artykułów. Do jego najgłośniejszych publikacji należą: Syndrom V-7 (2003), dwie trylogie: Podziemne tajemnice Gór Sowich (2007–2011) oraz Ostatni sekret Wunderwaffe (2007–2011), a także Tajne operacje. PRL i UFO (2013) – książka ukazująca nieznane kulisy największej polskiej mistyfikacji związanej z UFO, czyli zdarzenia w Emilcinie. Jest również współautorem scenariusza do filmu Tajemnica „Riese”. Jako jeden z nielicznych publicystów zajmujących się w Polsce różnymi zagadkami i legendami do zagadnień tych podchodzi z dystansem i krytycyzmem.

Autor: Bartosz Rdułtowski;
Tytuł: „Tajny zamek Książ – Tom 2”;
Wydawca: Wydawnictwo Technol;
Miejsce i rok wydania: Kraków 2021;
Liczba stron: 380;
Cena: 38,75 zł;
Książkę można zakupić w Wydawnictwie Technol