Andrzej Zieliński - „Żony, kochanki, damy, intrygantki"

Kobiety w życiu polskich książąt i królów miały niejednokrotnie ogromny wpływ na losy naszego kraju. Wiele z nich bowiem decydowało nawet o obliczu naszego państwa, do upadku którego w XVIII wieku w dużej mierze przyczyniła się właśnie kobieta – caryca Katarzyna II, której kochankiem był przecież król Stanisław August Poniatowski.

Rola kobiet w życiu polskich władców jest jednak w wielu miejscach polskich historii mało znana. Ich życie i dokonania, ale również różne strony osobowości polskich władców i ich kobiet stara się nam przybliżyć w swojej nowej publikacji autor licznych książek historycznych Andrzej Zieliński, który w pracy „Żony, kochanki, damy, intrygantki. Niezwykłe kobiety u boku naszych władców”. A w niej otrzymujemy różnoraki obraz władczyń wśród których były zarówno te poddane swoim mężom, jak również te, które za wszelką cenę chciały być od nich niezależne.

Dla czytelnika z pewnością już sam wstęp do książki jest bardzo interesujący. Autor prezentuje w nim ciekawe dane statystyczne: ilość zasiadających kobiet na tronie polskim, liczbę bezżennych monarchów, tych mających inną orientację seksualną czy najdłużej i najliczniej zasiadających na tronie polskim. Wśród innych informacji są również te dotyczące liczby żon władców, przyczyn zawierania małżeństw oraz niechlubnych wyczynach kobiet na dworze polskich książąt i królów. Po ciekawym i zachęcającym do dalszego czytania wstępie, autor pracy przeszedł do opisu wybranych przez siebie kobiet w życiu polskich władców. Warto zwrócić uwagę, że Zieliński skupia się tylko na tych władczyniach czy kobietach, które odegrały szczególną rolę w życiu polskich władców lub wiązał się z nimi jakiś problem, który skłonił autora do przedstawienia go na łamach książki.

Wśród wybranych i zaprezentowanych przez Andrzeja Zielińskiego kobiet na przestrzeni 773 lat – tyle jak pisze w publikacji autor trwała monarchia w Polsce – są między innymi: Dobrawa – żona Mieszka I, Rycheza – żona Mieszka II, Jadwiga Andegaweńska – żona Władysława Jagiełły, Elżbieta Rakuszanka – żona Kazimierza IV Jagiellończyka, Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka, Ludwika Maria Gonzaga, Marysieńka Sobieska czy Katarzyna II. Każda z nich miała mniejszy lub większy wpływ na swoich mężów czy kochanków, jednak co najważniejsze ujął w swojej pracy Zieliński to barwne i czasami pomijane przez innych historyków informacje na temat polskich monarchiń.

Przykładem może być tutaj Barbara Radziwiłłówna, o której pisze autor, że: „pierwsze lata wdowieństwa Barbary upłynęły jej na… intensywnej zmianie partnerów miłosnych przygód” oraz że „obdarzona została powszechnie znanym obraźliwym przydomkiem Wielkiej nierządnicy litewskiej”. Podobnych opisów nie brakuje przy innych opisywanych w książce bohaterkach. Warto wspomnieć między innymi żonę Jana III Sobieskiego – Marię Kazimierę, których miłość tak dzisiaj stawiana za wzór, w rzeczywistości wyglądała zupełnie inaczej, a osobą, która pałała wielkim uczuciem był zwycięzca spod Wiednia. Zieliński prtzedstawiając popularną Marysieńkę opisuje, jak zachęcała swojego męża do rozładowania swej seksualności z innymi kobietami, jakich doznała w życiu romansów oraz dlaczego tak często podróżowała do Francji celem zasięgnięcia opinii tamtejszych medyków?

Ciekawych informacji nie brakuje również przy opisie postaci polskich książąt i królów. Autor ukazuje nam ogromny wpływ Ludwiki Marii Gonzagi na Jana Kazimierza, który właśnie pod jej wpływem złożył lwowskie śluby, wręcz poddańczy stosunek ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec carycy Katarzyny II czy bezlitosny stosunek Zygmunta Augusta do swoich dwóch żon: Elżbiety Austriaczki i Katarzyny Habsburżanki, a także jego miłosne eskapady, mimo że trwała żałoba po jego zmarłych żonach. Tym samym dzięki takich opisom książka Andrzej Zielińskiego jest swego rodzaju uzupełnieniem historii, którą poznaliśmy na kartach podręczników, jak również zawartych w niej informacji z pewnością nie znajdziemy w wielu pracach poświęconym polskim władcom.

Andrzej Zieliński – z wykształcenia socjolog, pracował jako dziennikarz, a obecnie zajmuje się publicystyką historyczną poświęconą głównie dziejom średniowiecza. Jest autorem licznych książek poświęconym zagadkowym i kontrowersyjnym epizodom z historii Polski.

Autor: Andrzej Zieliński;
Tytuł: „Żony, kochanki, damy, intrygantki. Niezwykłe kobiety u boku naszych władców”;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 320;
Cena: 36 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie Polecam!!!