Zamek Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu

Historia jednego z najpiękniejszych zamków w województwie podkarpackim sięga XIV wieku, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1348 roku, kiedy zamek Kamieniec był własnością ostatniego z Piastów na tronie polskim – Kazimierza Wielkiego.

Po 1390 roku król Polski Władysław Jagiełło podarował go Klemensowi z Moskorzewa, który rozbudował zamek, tworząc dzięki temu potęgę rodu Pilawitów. Warto dodać, że wnukowie Klemensa w II połowie XV wieku przyjęli od nazwy zamku nazwisko Kamienieckich, a ich przedstawiciele: Henryk i jego syn Mikołaj wzmocnili pozycję rodu, czego efektem było mianowanie w 1502 roku Mikołaja Kamienieckiego pierwszym polskim Hetmanem Wielkim Koronnym. Na okres ten przypada także rozbudowa zamku. Do zamku średniego dobudowano również tzw. Przedzamcze Korczyńskie.

W 1512 roku doszło do podziału majątku między braćmi, a w 1530 roku Seweryn Boner nabył zamek Korczyński. Z kolei od 1599 roku zamek wysoki nabył ród Stadnickich, zaś po nich do Skotnickich, Kalinowskich, Jabłonowskich, Fredrów oraz Szeptyckich. Do XVII wieku zamek był rozbudowywany przez kolejne rody, jednak jego kres nastąpił w trakcie potopu szwedzkiego 1655 - 1660. Od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę, a w okresie upadku Rzeczypospolitej był już widoczną ruiną.

Warto podkreślić, że historia zamku kamienieckiego stała się kanwą jednej z najpopularniejszych komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. W 1829 roku hrabia Aleksander Fredro dzięki małżeństwu z Zofią Jabłonowską został właścicielem zamku. Przeglądając akta procesowe zamku odkrył, że między Piotrem Firlejem a Janem Skotnickim trwał wieloletni spór, który zakończył dopiero ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką. 

Ruiny zamku kamienieckiego zaczęto zabezpieczać dopiero w 1952 roku. Przeprowadzono badania archeologiczne, poważnej prace konserwatorskie nastąpiły dopiero w latach 1978 – 1989. W 1995 roku zamek kamieniecki został wydzierżawiony przez prywatną osobę, a dzięki szeroko zakrojonym pracom konserwatorskim od kilku lat prowadzonych przez osoby prywatne, architektów i miłośników historii, zamek kamieniecki odzyskuje dawny blask. Warto dodać, że na zamku, który był przedmiotem zainteresowania takich malarzy, jak konserwator Galicji Zachodniej – Adam Gorczyński czy Jan Matejko, widoczny jest także pomnik poświęcony Naczelnikowi Insurekcji Tadeuszowi Kościuszce, a odsłonięto go w 1894 roku.