Marian Biskup - Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim...

Wojny z Zakonem Krzyżackim odegrały w historii Polski, zarówno dynastii piastowskiej, jak i jagiellońskiej, szczególne znaczenie. Za czasów piastowskich była to wręcz walka o przeżycie, która przedłużyła się do czasów panowania pierwszego z Jagiellonów – Władysława Jagiełły – do roku 1410. Od zwycięstwa pod Grunwaldem, które nie zostało jednak w pełni wykorzystane przez Polaków, historia stosunków polsko – krzyżackiej diametralnie się zmieniła. Przewagę bowiem uzyskała Polska, która w sojuszu z Litwą, stała się dominującym organizmem politycznym, z którym Zakon ostatecznie przegrał.

Historię wojen Polski z Zakonem Krzyżackim w latach 1308 – 1521, z uwzględnieniem nie tylko najważniejszych wydarzeń, bitew, ale również prowadzonej przez obydwa państwa polityki zagranicznej, przedstawił w publikacji poświęconej dziejom stosunków polsko – krzyżackim wybitny, nieżyjący już polski historyk Marian Biskup.

Autor kilkuset artykułów i kilkunastu monografii na temat stosunków polsko – krzyżackich i polsko – pruskich swoją pracę rozpoczął od momentu zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków w 1308 roku, a zakończył słynnym hołdem pruskim w 1525, dzięki któremu Prusy stały się lennem Polski. Historyk wprowadził również czytelnika w wir wydarzeń, jakie miały miejsce na początku XIV wieku, przybliżając kwestię powstania Zakonu Krzyżackiego, jego istnienia na terenie Węgier, skąd zostali w 1225 roku wypędzeni, a także okoliczności przybycia na ziemie polskie w 1226 roku. Ponadto Marian Biskup dokonał analizy przyczyny konfliktu polsko – krzyżackiego, po czym przeszedł już do opisu trwających aż do początku XVI wieku wojen.

Publikacja została podzielona na siedem rozdziałów, które z kolei nawiązują chronologicznie do opisywanych wydarzeń, począwszy od 1308 roku, a więc daty zagarnięcia Pomorza Gdańskiego przez Zakon. Autor przybliża nam przygotowania i cele walczących stron, organizację i uzbrojenie wojska, najważniejsze bitwy i potyczki, ale również prowadzoną politykę Zakonu Krzyżackiego oraz Polski i Litwy poza okresami prowadzonych wojen. Marian Biskup analizuje także wpływy innych państw na politykę Polski i Zakonu, skutki wojen dla walczących stron, ale przede wszystkim polski historyk przedstawia - dość często pomijane w wielu publikacjach - mało znane fakty z okresy wojen polsko – krzyżackich, podających przy tym zdecydowanie więcej przypisów źródłoznawczych, dzięki czemu czytelnik ma okazję do szerszego zapoznania się z tematem.

Praca wybitnego polskiego historyka z pewnością jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy na temat stosunków polsko – krzyżackich od XIV do XVI wieku. Autor rozszerzył wiele wątków dotyczących wojen Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim, których w podręcznikach do historii nie znajdziemy. Dlatego też polecam szczególnie publikację Mariana Biskupa studentom historii, jako książkę, która poszerzy ich wiedzę w tym temacie.

Marian Biskup – zmarły z 2012 roku historyk mediewista, znawca stosunków polsko – krzyżackich, autor kilkunastu monografii i kilkuset artykułów z zakresu historii Pomorza, stosunków polsko – krzyżackich oraz strefy bałtyckiej.

Autor: Marian Biskup;
Tytuł: Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308 – 1521;
Wydawca: Wydawnictwo Napoleon V;
Miejsce i rok wydania: Oświęcim 2017;
Liczba stron: 411;
Cena: 56 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Wyjątkowo Polecam! Świetna publikacja!!!