Władysław Konopczyński - "Konfederacja Barska" tom I i II

Dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów było to jedno z najważniejszych wydarzeń, od którego powodzenia zależał los naszego kraju. Sprzysiężenie, nazwane Konfederacją Barską, zainicjowane 29 lutego 1768 roku w podolskim Barze przez marszałka Jerzego Augusta Mniszecha i biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, skierowane było przeciwko dominacji rosyjskiej w Polsce oraz uległości króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec carycy Katarzyny II. Skutki tego szlacheckiego zrywu miały jednak ogromny wpływ na dalsze losy Polski. Próba porwania polskiego króla spowodowała, że większość jej dotychczasowych zwolenników odwróciła się od konfederatów, a upadek sprzysiężenia doprowadziło do I rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1772 roku.

Temu wydarzeniu dwutomowe dzieło poświęcił jeden z najwybitniejszych, nieżyjących już historyków polskich – Władysław Konopczyński, który dwadzieścia pięć lat swojego życia poświęcił, zgłębiając temat Konfederacji Barskiej Dzieło profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego wznowiło wydawnictwo Zysk i S-ka, które w dwóch tomach przybliża polskim czytelnikom to jedno z najważniejszych wydarzeń drugiej połowy XVIII wieku w Polsce.

Publikacja została opatrzona wstępem Piotra Bilińskiego, który poświęcony został Władysławowi Konopczyńskiemu i jego dziełu, a także przedmową autora, wprowadzającego czytelnika w wir wydarzeń, które miały ogromny wpływ na losy Rzeczypospolitej. Publikacja podzielona na dwa tomy, to szczegółowe, wnikliwe i wszechstronne dzieło, w którym polskim historyk prezentuje wydarzenia poprzedzające Konfederację Barską oraz jej przebieg w kraju, z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych bitew, potyczek, spraw dyplomatycznych i politycznych związanych ze sprzysiężeniem polskiej szlachty. W książce czytelnik zapozna się z inicjatorami sprzysiężenia, polskimi i rosyjskimi dyplomatami, którzy aktywnie próbowali uniemożliwić działanie konfederatom, postawą szlachty i króla polskiego wobec Konfederacji, ale co najważniejsze Konopczyński dzień po dniu analizuje wszystkie aspekty walki w obronie niezależności Rzeczyspospolitej.

W publikacji autor sporo miejsca poświęcił sprawom organizacyjnym, ideowym oraz wojskowym związanym z Konfederacją. Wydarzeniu temu oprócz Rosji, bacznie przyglądały się również dwaj pozostali sąsiedzi Polski – Prusy i Austria, które aktywnie uczestniczyły w sprawach dyplomatycznych i czekały tylko na okazję, aby skorzystać na panującej w Polsce anarchii. Konopczyński analizuje również istniejące spory między konfederatami, różnice ideowe, próby szukania pomocy w Turcji i we Francji oraz zamach na króla i jego próbę porwania w listopadzie 1771 roku.

Konopczyński w swojej pracy poddał również analizie udział społeczeństwa polskiego i litewskiego w konfederacji, kwestie spraw związanych z finansami Konfederacji, istniejącego wówczas sądownictwa i prawa, jego stosowania w czasie konfliktu, a także udziału poszczególnych rodzajów wojsk podczas walk z wojskami rosyjskimi.

Publikacja Władysława Konopczyńskiego to niezwykle wartościowa praca, która przybliża czytelnikom wiedzę z zakresu Polski, ale przede wszystkim omawia temat mający bezpośredni wpływ na losy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polski historyk krok po kroku opisał każdy aspekt omawianego tematu i starał się rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące Konfederacji Barskiej, przedstawiając najwybitniejsze postacie tamtego okresu i wydarzenia, o których nie przeczytamy w wielu publikacjach historycznych. Polecam ją każdemu historykowi interesującemu się dziejami Polski, a zwłaszcza kwestią upadku naszego kraju, który zapoczątkowany został właśnie wydarzeniami związanymi z Konfederacją Barską, po której w 1772 roku nastąpił I rozbiór Polski.

Władysław Konopczyński – polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, erudyta i poliglota, członek Polskiej Akademii Nauk, współtwórca i pierwszy redaktor naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, ekspert delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.

Autor: Władysław Konopczyński;
Tytuł: Konfederacja Barska – Przebieg, tajemne cele i jawne skutki;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Liczba stron: Tom I – 649, Tom II – 713;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2017;
Cena:  57 zł i 61,50 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy - Tom I oraz Tom II

Wyjątkowo Polecam!!! Świetna publikacja!!!