Robert F. Barkowski – Budziszyn 1002 – 1018

Wojna polsko – niemiecka w latach 1002 – 1018 jest przedmiotem kolejnej publikacji piszącego w języku polskim i niemieckim mediewisty – Roberta Barkowskiego. Autor przybliżając czytelnikom konflikt Bolesława Chrobrego z Henrykiem II nie tylko skupił się na przyczynach wojny oraz przebiegu działań wojennych, ale również poświęcił sporo miejsca takim zagadnieniom jak wojskowość czy źródła historyczne poświęcone wojnie oraz wyjaśnia tytuł publikacji, w którym użyta została nazwa „Budziszyn” - miasta, które dzisiaj znajduje się w granicach Niemiec, a na początku XI wieku było przedmiotem trwającej szesnaście lat wojny polsko – niemieckiej.

Rozpoczynając pracę Robert Barkowski zaczął od przedstawienia sił zbrojnych i uzbrojenia walczących stron. W dalszej części książki polski pisarz zajął się tłem konfliktu polsko – niemieckiego, mającą wpływ na niego sytuacją międzynarodową, ale przede wszystkim rolą plemion Połabia południowego, do którego pretensje rościli sobie zarówno Chrobry, jak i Henryk II. W kolejnych rozdziałach publikacji polski mediewista krok po kroku opisuje ze szczegółami prowadzone działania wojenne, ale także uwzględnia cele obydwu walczących stron. Zagłębiając się w polsko – niemiecki konflikt Barkowski w poszczególnych kampaniach wojennych ukazuje nam zmieniający się obraz wojny, w której początkowo sukcesy odnosił Henryk II, zajmując Budziszyn, Łużyce Górne i odbijając z rąk Chrobrego – Czechy. Przedstawiając jednak kolejne fazy wojny bardzo ważne jest ujęcie przez autora sytuacji międzynarodowej, która wpływała na losy konfliktu polsko – niemieckiego.

Skupiając się na głównej części pracy, autor chronologicznie prezentuje najważniejsze bitwy, wydarzenia oraz postacie mające wpływ na przebieg wojny, ujmując w te ramy między innymi toczone walki o Budziszyn, akcje odwetowe niemieckiej i polskiej strony, sprawę pokoju w Merseburgu, ale również trzeci najazd Henryka II na Polskę, walki o Niemczę i Miśnię oraz w rejonie Poznania, a także ostatni etap konfliktu – zawarcie pokoju w Budziszynie. Warto również zwrócić uwagę na podsumowanie opisanego przez polskiego mediewistę konfliktu, który uznaje go za wielkie zwycięstwo oręża polskiego.

Robert F. Barkowski - pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim: mediewista, zajmujący się historią Europy w średniowieczu. Tematyka pisanych książek przez autora obraca się głównie wokół historii Europy w średniowieczu, między innymi: powstawaniu państw, narodów, królestw, dziejów europejskich dynastii, losów plemion, Słowian zachodnich (w tym głównie połabskich), a także chrystianizacji Europy.

Autor: Robert F. Barkowski;
Tytuł: „Budziszyn 1002 – 1018”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Rok i miejsce wydania: Warszawa 2018;
Liczba stron: 253;
Cena: 20,33 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Szczególnie polecam!!!