Książka Marka Barańskiego „Dynastia Piastów w Polsce”

„Ród piastowski panował w Polsce przez kilka wieków, ostatni jego przedstawiciel zasiadał na tronie Królestwa Polskiego do 1370 r. Jednakże Mazowszem władali Piastowie do 1526 r., natomiast na Śląsku potomkowie legendarnego Piasta rządzili księstwem legnickim aż do 1675 r.”

Publikacja Marka Kazimierza Barańskiego, jak wskazuje powyższy cytat, odnosi się nie tylko do linii Piastów zasiadających na tronie polski do 1370 roku, ale także bocznych gałęzi tego rodu. Jeśli chodzi o władców, autor skupił się na tych władcach, którzy wywarli największy wpływ na dzieje Polski. Okres panowania Piastów w naszym kraju to dzieje zarówno spokojne, kiedy Polska była państwem liczącym się w Europie, ale także okres burzliwych zawirowań zwłaszcza po rozbiciu dzielnicowym, dokonanym przez Bolesława Krzywoustego w 1138 roku. Jak zauważa autor, ostatni z rodu Piastów na tronie polskim – Kazimierz Wielki umierając zostawił Polskę w bardzo dobrym stanie, silną militarnie i gospodarczo.

Publikację warszawski historyk podzielił na pięć rozdziałów, w których po kolei zajął się okresami Polski piastowskiej. Pracę rozpoczął oczywiście od przybliżenia początków powstania dynastii i państwa polskiego, a więc skupiając się na IX i X wieku. W pierwszym rozdziale zawarł także informacje na temat panowania Mieszka I, jego syna Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II. Kończąc rozdział, podobnie jak kolejne, skupił się na sprawach kulturalnych i religijnych oraz społecznych.

Drugi rozdział to już okres odbudowy państwa polskiego przez Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Szczodrego. Ta część pracy zatytułowana „Druga monarcha” to nie tylko jednak wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Autor ukazując odbudowę Polski zwraca uwagę na fakt, że kryzys przyszedł wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego i podziale kraju między jego synów. Rozbicie dzielnicowe jest przedmiotem kolejnego rozdziału, w którym warszawski historyk szczegółowo opisał poszczególne dzielnice, rządzących, ale także narastające w kręgu dynastii piastowskiej spory i wojny. Autor ujął bardzo ciekawie kształt rozbitej Polski w rozdziale „Polska niezależnych księstw”. Opisując w nim każde księstwo Barański stara się pokazać, jak oddalały się od siebie poszczególne dzielnice, a ich władcy realizując własne interesy, odsuwali możliwość zjednoczenia kraju.

Dwa ostatnie rozdziały polski historyk poświęcił opisowi jednoczącego się Królestwa Polskiego, rządom ostatniego Piasta na tronie polskim – Kazimierza Wielkiego oraz historii rodu Piastów aż do czasu wygaśnięcia ich linii. Poszczególne etapy jednoczenia kraju pod berłem Władysława Łokietka, dzieje księstw rządzony przez bratanków Łokietka, a także polityka wewnętrzna i zagraniczna Kazimierza Wielkiego. To najważniejsze kwestie poruszone przez Marka Barańskiego. Dzięki sięgnięciu przez autora po najnowsze osiągnięcia historiografii, a także weryfikację nie zawsze zgodnych z prawdą opisów i teorii, czytelnik otrzymał aktualny stan wiedzy na temat dziejów Polski od IX do XIV wieku. Bogata bibliografia, źródła, artykuły, a także kompletne tablice genealogiczne. Dzięki temu publikacja zyskuje na jakości i można ją polecić każdemu historykowi zajmującemu się dziejami Polski średniowiecznej. Szczególnie powinni zwrócić na nią uwagę studenci historii, ale także maturzyści przygotowujący się do egzaminu z historii, tym bardziej, że wielu rzeczy w podręcznikach historii po prostu nie znajdziemy.

Autor: Marek Kazimierz Barański;

Tytuł: „Dynastia Piastów w Polsce”;

Wydawca: Wydawnictwo PWN;

Rok i miejsce wydania: Warszawa 2016;

Liczba stron: 659;

Cena: 46,72 zł;

Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!