Kazimierz Dopierała – „Księga papieży” - recenzja książki

Księga Papieży to publikacja nad którą wiele lat pracował profesor historii Kazimierz Dopierała, były pracownik naukowy w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor nad ponad tysiącu stron przedstawił historię wszystkich papieży i antypapieży od świętego Piotra po ówczesnego papieża Franciszka. Dopierała przybliżył problemy historii papiestwa i kościoła katolickiego, jaką rolę odegrali papieży w czasach kiedy sprawowali swoją funkcję, uwzględniając epokę, w której dochodziło w Europie do wielu zmian kulturowych, obyczajowych, a także zmian politycznych.

Autor historię papieży przedstawił w formie biogramów, umieszczając listę papieży według kolejności alfabetycznej, umieszczając jednocześnie takie informacje jak: imię pontyfikalne papieża, właściwe nazwisko, narodowość i datę pontyfikatu. Tym samym czytelnik znajdzie na łamach książki podstawowe informacje dotyczące pontyfikatów zarówno papieży, jak również antypapieży. Warto jednak zauważyć, że w zależności od posiadanych informacji, w tym źródeł biogramy papieży są obszerne, a czasami dość skąpe, mimo to o każdym z nich dowiadujemy się najważniejszych informacji.

Czytając biogramy papieży czytelnik z pewnością zauważy, jak bardzo biskupi Rzymu ingerowali w sprawy polityczne, aż do czasów nowożytnych. Widoczne jest to zwłaszcza w okresie średniowiecza, a nawet jeszcze w XVII i XVIII wieku, kiedy to Innocenty XI w latach osiemdziesiątych XVII wieku, dzięki swoim zabiegom dyplomatycznym doprowadził do sojuszu polsko-habsburskiego przeciwko osmańskim Turkom. Interesujące są również biogramy tych papieży, którzy zmagali się z reformacją, musieli stawić czoła spadkowi swojemu autorytetowi w XIX i XX wieku oraz stawiającym czoła największym wyzwaniom w historii ludzkości jak I i II wojna światowa, a także zmiany kulturowo-obyczajowe w XX wieku.

„Księga Papieży” ze względu na fakt, że jest bardzo obszerna, być może nie jest książką do poduszki, ale warto mieć ją w swojej bibliotece ze względu na zawarte w niej informacje, a w szczególności ciekawostki z życia papieży.

Kazimierz Dopierała - profesor historii Kazimierz Dopierała, były pracownik naukowy w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracował również w Zakładzie Badań Narodowościowych PAN. Jest autorem wielu publikacji naukowych jak: Stosunki dyplomatyczne z Turcją za Stefana Batorego, Emigracja polska w Turcji w XIX i XX wieku oraz redagował Encyklopedię polskiej emigracji i Polonii.

Autor: Kazimierz Dopierała;
Tytuł: Księga papieży;
Data i miejsce wydania: Poznań 2019;
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Liczba stron: 1111;
Cena: 78,21 zł;
Książkę można zakupić w Wydawnictwie Zysk i S-ka