Kalendarium Wydarzeń Historycznych - LISTOPAD

1 listopada – w 1922 roku abdykował ostatni sułtan Imperium Osmańskiego – Mehmed VI.

1 listopada – w 1918 roku rozpoczęły się polsko - ukraińskie walki o Lwów.

2 listopada – w 1660 roku wojska polskie pokonały Rosjan pod Cudnowem.

3 listopada – w 1604 roku urodził się sułtan Imperium Osmańskiego – Osman II.

3 listopada - w 1918 roku Karol I Habsburg, ostatni władca Austro - Węgier podpisał zawieszenie broni z państwami Ententy, oznaczające kapitulację Monarchii Habsburgów w I wojnie światowej więcej w artykule Kapitulacja Austro - Węgier - 3 listopada 1918 r.

4 listopada – w 1794 roku wojska rosyjskie dokonały rzezi warszawskiej Pragi. Była to ostatnia bitwa w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów - więcej w artykule 224 lata temu Rosjanie dokonali rzezi Pragi - 4 listopada 1794

5 listopada – w 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów.

6 listopada – w 1494 roku urodził się Sulejman Wspaniały. W dziejach Imperium Osmańskiego uznawany jest za największego sułtana - więcej w artykule Zagroził chrześcijaństwu - Sulejman Wspaniały

6 na 7 listopada - w 1917 roku wybuchła rewolucja w Rosji. Rządy przejęli bolszewicy kierowani przez Włodzimierza Lenina - więcej w artykule - Rewolucja w Rosji i pokój Brzeski w 1918 roku

7 listopada – w 1918 roku rozpoczęła się rewolucja w Niemczech.

8 listopada – w 1632 roku Sejm Elekcyjny wybrał na króla Polski Władysława IV Wazę - więcej w artykule 386 lat temu Władysław IV Waza został królem Polski

9 listopada – w 1799 roku Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu, przejmując we Francji władzę.

9 na 10 listopada - w 1938 roku doszło do tzw. Nocy Kryształowej w wyniku której na bezprecedensową skalę dewastowano żydowskie miejsca kultu, niszczono własność, a samych Żydów zabijano lub osadzano w obozach koncentracyjnych.

10 listopada – w 1483 roku urodził się Marcin Luter, niemiecki teolog i reformator.

11 listopada – w 1918 roku w Compiegne podpisano zawieszenie broni, kończące I wojną światową. Jest to równocześnie rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

12 listopada – w 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywileje w Nieszawie.

13 listopada – w 1918 roku abdykował ostatni król Saksonii – Fryderyk August III.

14 listopada - w 1990 roku podpisano w Warszawie polsko – niemiecki traktat potwierdzający granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej.

15 listopada - w 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk.

16 listopada – w 1918 roku Józef Piłsudski poinformował telegramem rządy państw zachodnich i Stany Zjednoczone o powstaniu Państwa Polskiego.

17 listopada – w 1370 roku Ludwik Węgierski został koronowany w Krakowie na króla Polski.

18 listopada – w 1655 roku wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Jasnej Góry.

19 listopada – w 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych w latach 1943 – 1945.

20 listopada – w 1648 roku Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski.

21 listopada – w 1916 roku zmarł Franciszek Józef I - cesarz Austrii, król Czech i Węgier.

22 listopada – w 1963 roku zginął w zamachu w Dallas w Texasie prezydent Stanów Zjednoczonych - John Fitzgerald Kennedy – Więcej w artykule Tajemnica Dallas – zamach, który wstrząsnął Ameryką i zmienił bieg historii

23 listopada – w 1619 roku wojska Lisowczyków pokonały armię księcia Siedmiogrodu Jerzego I Rakoczego pod Humiennem.

24 listopada – w 1227 roku w Gąsawie został zamordowany Leszek Biały – książę mazowiecki i kujawski z dynastii Piastów.

25 listopada – w 1795 roku ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji.

26 listopada – w 1715 roku zawiązała się w Tarnogrodzie konfederacja zwana później tarnogrodzką. Zawiązała ją szlachta przeciwko królowi Augustowi II Mocnemu i pobytowi wojsk saskich w Rzeczpospolitej – więcej w artykule Wielka Wojna Północna 1700-1721

27 listopada – w 1941 roku wojska alianckie pokonały Niemców pod Tobrukiem – więcej w artykule El Alamein – klęska Lisa Pustyni

28 listopada – w 1627 roku flota polska pokonała flotę szwedzką pod Oliwą.

29 listopada – w 1812 roku zakończyła się bitwa francusko – rosyjska pod Berezyną.

29/30 listopada - wybuchło powstanie listopadowe, jeden z największych zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. Powstanie zakończyło się klęską 21 października 1831 roku, kiedy padł Zamość - ostatni punkt oporu postańców.

30 listopada – w 1718 roku król Szwecji Karol XII zginał podczas oblężenia twierdzy Friedrikhald.