John A. Lynn - Wojny Ludwika XIV 1667 – 1714

Król Francji Ludwik XIV to jedna z najbardziej barwnych postaci w historii Europy. Został królem w wieku pięciu lat, a panował siedemdziesiąt dwa lata, pozostawiając po sobie ogromne, zmodernizowane i potężne państwo, przed którym drżały wszystkie państwa Starego Kontynentu. Do dziś zachowało się najsłynniejsze powiedzenie Króla Słońce – „Państwo to ja”. Był władcą, który nie znosił sprzeciwu, toczył wojny z każdym, aby tylko rozszerzyć granice swojego imperium, które w chwili śmierci w 1715 roku było wzorem dla wielu europejskich monarchów.

Niestety historia wszystkich wojen Ludwika XIV jest dość słabo opisana przez jego biografów. Zmieniła to jednak publikacja amerykańskiego historyka wojskowości Johna A. Lynna, który podjął się opracowania wojen francuskiego władcy dokonując ich pełnej analizy, a także ujmując je w kontekście wzmocnienia władzy centralnej, powstania narodu francuskiego oraz zmian w układzie sił na europejskiej scenie politycznej na przełomie XVII i XVIII wieku.

Zanim autor książki przeszedł do meritum sprawy, a więc opisowi wojen prowadzonych przez Ludwika XIV przybliżył pokrótce czytelnikowi dzieje Francji w latach 1495 – 1661. Rozdział ten nazwany prologiem, mimo że zawiera jedynie dziesięć stron umożliwia nam zrozumienie z jakimi problemami wewnętrznymi borykała się Francja oraz jak wyglądała jej sytuacji międzynarodowa. Kolejny rozdział poświęcony został z kolei osobie Ludwika XIV, młodego króla, który przejmując władzę musiał przeciwstawić się dominacji Hiszpanii, wewnętrznym sporom, ale przede wszystkim oparł władzę na swoim autorytecie, ograniczając władzę wojskowym i skupiając ją praktycznie całą u siebie. Dzięki temu, co podkreśla autor publikacji, Ludwik XIV doprowadził Francję do świetności, wysuwając ją na pierwsze miejsce w gronie mocarstw europejskich.

Kolejne rozdziały publikacji Johna A. Lynna bezpośrednio skupiają się już na wojnach i analizie prowadzonych przez „Króla Słonce” konfliktów. Poznajemy armię Ludwika XIV, jego marynarkę, sztukę wojenną oraz strategię. Autor szczegółowo opisuje wojnę dewolucyjną, czyli konflikt francusko – hiszpański w latach 1667 – 1668, wojnę holenderską, wyprawy śródziemnomorskie, ale również wojnę dziewięcioletnią, czyli wojnę Francji z Ligą Augsburską o Palatynat w latach 1689 – 1697 oraz politykę reunionów.

Sporo miejsca amerykański historyk wojskowości poświęcił również wojnie o sukcesję hiszpańską, o której autor pisze, że była niechcianą wojną Ludwika XIV. John Lynn analizuje jednak przebieg walk, dzieląc je na etapy, jak również uwzględnia i opisuje interesy państwa, które wzięły w niej udział, wodzów, jak również koszty, jakie ponieśli jej uczestnicy. Autor zawarł także ciekawe podsumowanie tej wojny, zastanawiając się czy wojna o sukcesję hiszpańską była triumfem czy porażką „Króla Słońce”? Z kolei w ostatnim rozdziale autor dokonuje szczegółowej analizy wojen prowadzonych przez Ludwika XIV, oceniając powiększony obszar Francji na przełomie XVII i XVIII wieku, koszty wojen, a także czy w świetle późniejszych wydarzeń warto było prowadzić tak kosztowne i wyczerpujące dla Francji konflikty, mimo że dzięki nim Ludwik XIV stworzył europejskie mocarstwo.

Warto dodać, że publikacja Johna A. Lynny to dla historyka zajmującego się dziejami Francji w okresie Ludwika XIV i późniejszym to lektura obowiązkowa. Dzięki niej możemy zrozumieć nie tylko cele prowadzonych wojen przez „Króla Słońca”, ale również ich skutki nie tylko dla Francji, ale prawie całej Europy. Ponadto amerykański historyk zawarł w jednej publikacji wszystkie wojny za czasów Ludwika XIV, a to zasługuje na szczególną pochwałę, bowiem otrzymujemy w jednej pracy kompendium wiedzy na tak ważny temat, wcześniej nieopracowany.

Autor: John A. Lynn;
Tytuł: „Wojny Ludwika XIV 1667 – 1714”;
Wydawca: Wydawnictwo Napoleon;
Miejsce i rok wydania: Oświęcim 2018;
Liczba stron: 384;
Cena: 31,49 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy