Bill Yenne – „Operacja dług skok. Zamach na Wielką Trójkę"

Konferencja w Teheranie, która odbyła się między 28 listopada a 1 grudnia 1943 roku miała kolosalne znaczenie dla dalszego przebiegu II wojny światowej. To tam przywódcy trzech mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii – podjęli kluczowe decyzje, które wpłynęły na bieg wydarzeń, jakie rozegrały się na europejskim froncie II wojny światowej. Z konferencją w Teheranie mało znany wielu czytelnikom jest epizod związany z próbą zamachu na Wielką Trójkę, który w razie powodzenia mógł zmienić losy wojny na korzyść III Rzeszy Niemieckiej i jej sojuszników. Sprawę tą opisał autor licznych książek historycznych i powieści o tematyce historycznej – Bill Yenne, który krok po kroku opisuje, jak niemieckie służby wywiadowcze przygotowywały się do akcji „Długi skok”, której celem była likwidacji bądź uwięzienie przywódców trzech państw alianckich -  Franklina Roosevelta, Winstona Churchilla oraz Józefa Stalina.

Na początku książki Yenne prognozuje, co mogłoby się zdarzyć, gdyby akcja niemieckich komandosów powiodła się i przywódcy aliantów zostali zlikwidowani. Autor wprost daje do zrozumienia, że dzieje świata potoczyłyby się wówczas zupełnie inaczej, a wojna być może nie zakończyłaby się zwycięstwem aliantów, tym bardziej, że nie byłoby osób zdolnych do zastąpienia Wielkiej Trójki. W kolejnych już rozdziałach autor skupia się na opisie miejsca, gdzie miało dojść do zamachu, a więc stolicy Iranu – Teheranie, ale także samym Iranie, jako miejsca, gdzie przenikały się wpływy niemieckie, brytyjskie, amerykańskie oraz oczywiście radzieckie. Bille Yenne poruszył również kwestie związane z siatkami szpiegowskimi w Iranie, wykonawcach zamachu, gdzie pojawia się oczywiście nazwisko Otto Skorzennego – niemieckiego asa komandosów, który zasłynął uwolnieniem Benito Mussoliniego.

Co istotne autor książki ukazuje nam najważniejsze osoby, które bezpośrednio związane były z działaniami wywiadowczymi i organizacją zamachu. Na łamach publikacji pojawiają się takie nazwiska jak: Nikołaj Kuzniecow, Hans Urlich von Ortel, Reinhard Gehlen, Wilhlem Canaris czy Otto Skorzenny. Dla historyków nazwiska te nie będą obce. Bill Yenne dodatkowo wplata w opis wydarzeń postać Elyasa Bazny, niemieckiego szpiega w ambasadzie brytyjskiej w Turcji, który miał dostarczać wyjątkowo szczegółowych informacji o najważniejszych i ściśle tajnych sprawach prowadzonych przez rząd brytyjski, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.

Yenne opisuje również przygotowania do konferencji teherańskiej, działalność służb ochrony, wywiadu i kontrwywiadu, ale także pokrótce opisał jej przebieg i podjęte na niej najważniejsze decyzje. W pracy autora pojawiają się również wątki polskie, jak ten dotyczący wymordowania polskich oficerów w Katyniu i radzieckich deportacji ludności polskiej z okupowanych ziem po 1939 roku, jak również kwestia armii Własowa, radzieckiego generała, który przeszedł na stronę Rzeszy Niemieckiej.

W publikacji zauważalne są, dla wnikliwego czytelnika, błędy, jak na przykład: Ernst Röhm jest Erwinem Röhmem, czy też autor sugeruje, że Enigmę złamali Brytyjczycy, jak to pisze w „ściśle tajnej Rządowej Szkole Kodów i Szyfrów w Bletchley Park pod Londynem”. Szkoda, że autor książki nie wspominał ani słowem o trzech polskich matematykach – Marianie Rejewskim, Jerzy Różyckim i Henryku Zygalskim, którzy jako pierwsi rozkodowali Enigmę, przyczyniając się walnie do sukcesu aliantów w II wojnie światowej.

Mimo jednak drobnych błędów, publikacja Billa Yenna z pewnością zaciekawi nie tylko historyków, ale również każdego, kto interesuje się II wojną światową. W swojej pasjonującej książce autor odtwarza bowiem przebieg niezwykłego planu niemieckich służb specjalnych, którego celem było wyeliminowanie przywódców USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR. Bez wątpienia więc operacja „Długi skok” stanowiła najbardziej ambitną próbę zabójstwa, jaką kiedykolwiek podjęto w historii wojen.

Autor: Bill Yenne;
Tytuł: „Operacja dług skok. Zamach na Wielką Trójkę w Teheranie”;
Wydawca: Wydawnictwo Vesper;
Miejsce i rok wydania: Czerwonak 2016;
Liczba stron: 325;
Cena: 22 zł
Książkę można zakupić u Wydawcy

Wyjątkowo Polecam!!! Świetna publikacja!