Ailsby Christopher - „Waffen – SS. Piekło na froncie wschodnim”

Fanatyczne oddanie, ślepe posłuszeństwo wobec przełożonych, wierność zasadom oraz pogarda dla śmierci. To cechy oddziałów Waffen – SS, które wykorzystywały je do niewyobrażalnych zbrodni popełnianych głównie na Wschodzie, a zwłaszcza podczas kampanii rosyjskiej, począwszy od 1941 roku. Temat ten poruszył w swojej publikacji Christopher Ailsby, który ukazał cały system nienawiści w jakim działały oddziały Waffen – SS. Opisy zbrodni dokonywanych przez te jednostki są przerażające, jednak autor książki ukazując je czytelnikowi, chciał pokazać do czego zdolny jest człowiek fanatycznie zapatrzony w zbrodniczą ideologię.

Ailsby rozpoczął swoją pracę od przedstawienia najważniejszych informacji dotyczących utworzenia SS pod wodzą Heinricha Himmlera: rozprawy z wrogami z SA – Noc Długich Noży, rozwoju sił zbrojnych SS, zdobywania przez nie władzy w III Rzeszy Niemieckiej, a także sylwetki najważniejszych osobistości wywodzących się z SS, jak: Himmler, Reinhard Heydrich, Felix Steiner czy Theodor Eicke. W dalszej części autor skupił się na udziale wywodzących się z Waffen – SS poszczególnych oddziałów, jak dywizje „Leibstandarte”, „Das Reich”, „Totenkopf”, „Wiking”, które walcząc w imię nazistowskiej ideologii dokonywały zbrodni na masową skalę. Na froncie wschodnim przeszły one chrzest bojowy, wykazały się tam niezwykłą sprawność bojową, lecz także okryły się ponurą sławą, zapisując czarną kartę w historii wojen.

Christopher Ailsby pokazuje oddziały Waffen – SS walczące w największych i najkrwawszych kampaniach operacji „Barbarrosa”. Członkowie Waffen – SS musieli się zmierzyć nie tylko z walczącymi do ostatniego żołnierza Rosjanami, ale także czterdziestostopniowym mrozem oraz rosyjskimi partyzantami. Zbrodnie żołnierzy wywodzących się z SS znaczyły największe bitwy w Rosji – pod Moskwą, Stalingradem, Kurskiem, a także na Ukrainie. Autor odniósł się także do działalność Waffen – SS w Polsce, a szczególnie w okresie powstania warszawskiego w 1944 roku. W poświęconym tej kwestii opisie Ailsby pokazał nie tylko jak niemieccy żołnierze dławili powstanie, ale największych oprawców: SS – Oberführera Oskara Dirlewangera oraz Ericha von dem Bach-Zelewskiego, którzy dopuścili się zbrodni w czasie tłumienia powstania. Co ważne autor podkreślił, że Himmler w dowód wdzięczności dla niewojskowego personelu i żołnierzy ufundował specjalne odznaczenie „Tarcze Warszawską”, która miała być przyznawana za ofiarność podczas walk w Warszawie między 1 sierpnia a 2 października 1944 roku. W efekcie zakłady przemysłowe, które miały je produkować zostały zbombardowane i nikt nigdy takiego odznaczenia nie otrzymał.

Bardzo ważny aspekt jaki poruszył pisarz jest sprawa przynależności do oddziałów Waffen – SS. Autor pokazał, że nie tylko Niemcy i Austriacy należeli do SS i Waffen – SS. Wraz z podbijaniem kolejnych krajów lub zawierając narzucone sojusze do jednostek z „trupią czaszką” wstępowali obywatele takich narodowości jak: Łotysze, Litwini, Ukraińcy, ale także Francuzi, Anglicy, Węgrzy, Estończycy, Finowie czy Chorwaci. Mimo że wywodzili się w przeważającej części z podbitych krajów, w zbrodniach dokonywanych na froncie nie ustępowali niemieckim żołnierzom.

Publikację Christophera Ailsby polecam każdemu historykowi, który interesuje się przede wszystkim II wojną światowa i kampanią rosyjską, która oznaczała początek końca III Rzeszy Niemieckiej. Wartość książki zdecydowanie podnoszą ilustracje oraz zdjęcia, które obrazują nie tylko zbrodnie popełnione przez Waffen – SS, ale także żołnierzy, ofiary i miejsca największych zbrodni. Ta publikacja wstrząśnie niejednym czytelnikiem, bowiem trudno jest sobie wyobrazić jak człowiek może zgotować tak okrutny los drugiemu człowiekowi. Ponadto czytając opisy walk, wydarzenia, dokonywane zbrodnie oraz walki poznamy psychikę żołnierzy, którzy musieli na co dzień radzić sobie z okrucieństwami wojny, w której brali bezpośredni udział.

Autor: Christopher Ailsby;
Tytuł: „Waffen – SS. Piekło na froncie wschodnim”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015;
Liczba stron: 240;
Cena: 17,94 zł;
Więcej tutaj

Szczególnie Polecam!!!