Książka Gudrun Schwarz – „Żony SS-manów”

Dlaczego tak długo utrzymywał się mit, jakoby historia narodowosocjalistycznych zbrodni była wyłącznie historią sprawców, historią mężczyzn?”

 

To pytanie zadaje sobie dr Gudrun Schwarz, socjolog, autorka wielu artykułów i książek poświęconych nazistowskim Niemcom, która stara się pokazać, jaką rolę w III Rzeszy Niemieckiej pełniły kobiety, żony SS-manów. Czy zdawały sobie sprawę, że zakładając rodzinę z mężczyzną, który był członkiem SS, musiały poddać się wielu rygorom, związanym z przynależnością rasową, badaniami genealogicznymi oraz czystością rasy niemieckiej. Z drugiej strony czy wiedziały co ich mężowie robią, czy zdawały sobie sprawę, że ich mężowie biorą niejednokrotnie udział w zbrodniach? Autorka książki, stawiając te pytania przybliża czytelnikowi mroczny świat kobiet, które związały się z SS-manami.

 

Gudrun Schwarz rozpoczynając swoją pracę przedstawiła w skrócie SS jako organizację wzorowaną na zakonach rycerskich, całkowicie podporządkowaną Heinrichowi Himmlerowi. To on, jak pisze autorka, stworzył i udoskonalił SS jako organizację, która zyskała sobie z biegiem lat nieograniczoną władzę w Niemczech i okupowanej Europie. To Himmler wydał, co jest przedmiotem kolejnego rozdziału „Rozkaz o zaręczynach i małżeństwie”, decyzję, która miała się stać w późniejszym czasie fundamentem polityki rasowej w III Rzeszy Niemieckiej. Schwarz podjęła również kilka innych, bardzo ważnych wątków w swojej publikacji, a mianowicie: kwestię kryteriów, jakie musi spełniać żona esesmana, wiedzy na temat działalności swoich mężów, życia przy obozach koncentracyjnych, a także czy żony SS-manów brały udział w zbrodniach popełnianych przez ich mężów? Z jednej strony byli oni katami niewinnych ofiar, zaś z drugiej kochającymi mężami i ojcami, co obrazują zdjęcia zamieszczone w książce, jak te przedstawiającej między innymi sielankę rodziny Heydrichów.

 

Książka Gudrun Schwarz to niewątpliwie praca, z którą powinni zapoznać się historycy, między innymi ze względu na wiele ciekawych i nieznanych dotąd faktów. Dzięki tej publikacji upadł mit o kobietach, żonach esesmanów, które rzekomo nic nie wiedziały o zbrodniach, jakie popełniali ich mężowie. A przecież mieszkały w bliskiej okolicy ich miejsc pracy, koło gett lub na terenie obozów koncentracyjnych oraz w szpitalach, gdzie dokonywano zbrodni. Każdego dnia były świadkami przerażających działań, jakie popełniano na niewinnych osobach. Z pewnością historie przedstawione w książce wstrząsną wieloma czytelnikami.

 

Przerażające się również inne opisy autorki, jak między innymi ten:

 

We wszystkich osiedlach SS, które zostały zbudowane w pobliżu obozów koncentracyjnych, mieszkały także dzieci rodzin, które w Auschwitz bawiły się w gazowanie”

 

Autorka prezentując sylwetki kobiet, które poślubiły zbrodniarzy wojennych, ludobójców, którzy za nic mieli ludzkie życie, pokazała, że życie zawodowe esesmanów było również obecne w życiu codziennym tych rodzin. Wiele z tych kobiet, po wojnie nie potrafiło odnaleźć się w nowym świecie, wiele z nich udało się w ślad za ich mężami na emigrację do krajów Ameryki Południowej i Afryki. Co najważniejsze wiele z tych kobiet nigdy nie poczuwało się do winy lub jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Książka Gudrun Schwarz to świetna publikacja, którą warto przeczytać, aby zrozumieć, że zbrodnicza ideologia, a taką był nazizm, potrafi zamienić ludzi w istoty bez sumienia, nie mające żadnych skrupułów i poczucia winy.

 

Dr Gudrun Schwarz jest socjologiem. W latach 1995–2002 współpracowała z Hamburskim Instytutem Badań Społecznych. Autorka wielu artykułów i książek dotyczących nazistowskich Niemiec.

 

Autor: Gudrun Schwarz;

Tytuł: „Żony SS-manów. Kobiety w elitarnych kręgach III Rzeszy”;

Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2016 rok;

Liczba stron: 379;

Cena: 44 zł;

Więcej tutaj

 

Wyjątkowo Polecam!!!