Czas Samotności – Ukraina w latach 1914 – 2018

Jaka będzie przyszłość Ukrainy? Czy państwo to zdoła ochronić swoją suwerenność? Jaki wpływ ma na ten kraj aneksja Krymu przez Rosję oraz powstanie separatystycznych republik na wschodzie, które wciąż zagrażają jedności Ukrainy? Warto również zadać sobie pytanie, jaki wpływ na obecną sytuację na Ukrainie miały wydarzenia w XX wieku, które decydowały o losach narodu ukraińskiego? Odpowiedź znajdziemy w publikacji „Czas Samotności – Ukraina w latach 1914 – 2018”, w której dwaj znani polscy historycy -  profesorowie Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu Michał Klimecki i Zbigniew Karpus – stworzyli szczegółową syntezę poświęconą dziejom najnowszym Ukrainy. W publikacji znajdziemy szczegółową analizę życia Ukraińców w Polsce i Związku Sowieckim, ich walkę o niepodległość, a także sytuację po rozpadzie ZSRR i wewnętrzne konflikty, które doprowadziły do wojny na wschodzie Ukrainy.

Tytuł publikacji Michała Klimeckiego i Zbigniewa Karpusa „Czas samotności” doskonale oddaje sytuację Ukrainy w XX wieku. Autorzy książki pokazali jak w okresie I wojny światowej i tuż po niej Ukraińcy próbowali wybić się na niepodległość, co nie udało im się ze względu na brak pomocy Austro-Węgier, a także wrogość rządów w Warszawie i Moskwie, które torpedowały jakiekolwiek próby podjęte przez Ukraińców. Nawet sojusz Piłsudskiego z Petlurą nie zmienił ich sytuacji, bowiem większość polskich polityków była mu przeciwna, a zakończenie wojny polsko – radzieckiej i pokój w Rydze oznaczał dla Ukraińców koniec marzeń o wolnej Ukrainie.

W kolejnych rozdziałach polscy historycy skupili się na dziejach Ukrainy w okresie II wojny światowej oraz po 1945 roku, kiedy Ukraina znalazła się ponownie w granicach ZSRR. Dla Ukraińców były to szczególnie trudne czasy, tym bardziej, że po agresji Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku liczyli na zbudowanie w oparciu o III Rzeszę Niemiecką własnego państwa. Dość szybko jednak nadzieje te zostały rozwiane, mimo że Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz Ukraińska Powstańcza Armia do końca współpracowały z Niemcami. Autorzy podejmując temat szans Ukraińców na własne państwo w latach 1941 – 1944 nie pominęli krwawych pogromów ludności polskiej, która na Wołyniu doświadczyła masowych zbrodni. inspirowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Klimecki i Karpus ze szczegółami opisują w jakich miejscowościach dokonano pogromów oraz jaka liczba Polaków padła ofiarą ukraińskiego okrucieństwa, które nie miało spontanicznego charakteru, lecz było zaplanowaną operacją na masową skalę.

Polscy historycy najwięcej miejsca poświęcili dziejom Ukrainy w okresie po 1945 roku. Odnieśli się przede wszystkim do represji, jakie miały miejsce na Ukrainie po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną, próbom stabilizacji wewnętrznej na Ukrainie oraz aktywności opozycji antykomunistycznej na Zachodzie, której Rosjanie nie mogli lekceważyć. Autorzy podjęli również temat trudnych relacji rosyjsko – ukraińskich po rozpadzie Związku Radzieckiego. Polscy historycy szczególnie odnoszą się w tym kontekście do wydarzeń związanych z „Pomarańczową rewolucją”. Trudne relacje obydwu krajów w XXI wieku, jak piszą Klimecki i Karpus są następstwami napiętych relacji ukraińsko-rosyjskich w całym XX wieku. Wzmogły się one wraz z wojną na wschodzie Ukrainy, przyłączeniem Krymu do Rosji, a także powstaniem separatystycznych republik – Donieckiej i Ługańskiej, które nie uznają rządów w Kijowie.

Publikacja „Czas samotności” pozwala czytelnikowi zrozumieć trudne i napięte od lat stosunki ukraińsko – rosyjskie, ale również trudne, naznaczone wieloma tragicznymi wydarzeniami, relacje ukraińsko – polskie. Autorzy książki obiektywie opisując wydarzenia, jakie miały miejsce w XX i XXI wieku na Ukrainie ukazują nam państwo, które jest wyraźnie podzielone, nie potrafiące wciąż opowiedzieć się po stronie Wschodu lub Zachodu. Jedno jest jednak pewne. Trudna i złożona historia Ukrainy ma ogromny wpływ na to, co się dzieje obecnie w tym państwie.

Polecam każdemu historykowi, ale również politologom zajmującym się dziejami współczesnymi Ukrainy i relacjami tego państwa z sąsiadami, publikację Michała Klimeckiego i Zbigniewa Karpusa. Książka oparta na solidnym aparacie naukowym, wyjaśniająca najbardziej palące problemy Ukrainy, a także zawierająca odpowiedzi na trudne pytania związane z relacjami ukraińsko – rosyjskimi i ukraińsko – polskimi, z pewnością zaciekawi każdego, kto po nią sięgnie.

Michał Klimecki – historyk, politolog, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w problematyce konfliktów XIX – XXI wieku oraz Europy Wschodniej.

Zbigniew Karpus – historyk i politolog, dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest kierownik Katedry Europy Wschodniej na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych w Toruniu, gdzie zajmuje się problematyką rosyjską, ukraińską i białoruską.

Autorzy: Michał Klimecki, Zbigniew Karpus;
Tytuł: „Czas Samotności – Ukraina w latach 1914 – 2018”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018;
Liczba stron: 336;
Cena: 29 zł;
Książkę można zakupić w WYDAWNICTWIE

Szczególnie Polecam!!!