Zamek Sobień we wsi Manasterzec koło Leska

Wieś Manasterzec leży kilka kilometrów od Leska w województwie podkarpackim. Tam w Rezerwacie Gór Słonnych na wzgórzu około 360 m n.p.m. znajdują się malownicze ruiny zamku Sobień. Data powstania zamku Sobień nie jest dokładnie określona, ale przyjmuje się, że mógł już istnieć za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W okresie panowania Władysława Jagiełły zamek stał się własnością Kmitów herbu Szreniawa.

Zamek Sobień we wsi Manasterzec koło Leska, fot. Tomasz Sanecki

To oni wznieśli tutaj twierdzę, która została jednak uszkodzona po najeździe węgierskim w 1474 oraz 1512 roku. W tym okresie Kmitowie przenieśli swoją siedzibę do Leska, a zamek opuszczony zaczął podupadać, zamieniając się w ruinę. Właścicielami zamku byli przedstawiciele sławnego rodu Kmitów: Piotr Kmita, Jan Kmita, Mikołaj Kmita czy Stanisław Kmita.

Scroll to Top