Schron bojowy nr 3 Obszaru Warownego Śląsk

Obszar Warowny Śląsk to ciąg fortyfikacji wzdłuż dawnej polsko-niemieckiej granicy, których celem była ochrona polskiej, uprzemysłowionej części Górnego Śląska. Wśród obiektów, które stanowiły ich część, kilka z nich znajduje się dzisiaj w Łagiewnikach, które przed II wojną światową były po polskiej stronie granicy. Jednym z nich jest polski schron bojowy nr 3 będący ważnym elementem Punktu Oporu „Łagiewniki”, który znajduje się po zachodniej stronie linii kolejowej Chorzów Stary – Bytom w Łagiewnikach przy ul. Krzyżowej. Warto dodać, że Punkt Oporu „Łagiewniki” został usytuowany w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, między innymi magistrali kolejowej z Bytomia do Chorzowa oraz linii kolejowej łączącej Tarnowskie Góry z Chorzowem, a omijającej w okresie międzywojennym niemiecki wówczas Bytom.

Schron bojowy nr 3 Obszaru Warownego Śląsk, fot. Hubert Klimek, Archiwum UM w Bytomiu

Schron bojowy nr 3 zbudowano około 750 m od dawnej granicy polsko – niemieckiej na trudnym do obrony obszarze przygranicznym, wchodzącym w system flankujących ogni krzyżowych, zabezpieczając teren pomiędzy nasypem kolejowym a zabudowaniami Łagiewnik oraz ochraniając drogę łączącą Bytom z Chorzowem i podejście po zachodniej stronie linii kolejowej. Schron jest obiektem jednokondygnacyjnym, a w północno – zachodnim narożniku znajduje się kopuła z 4 otworami. Wewnątrz obiektu – za wejściem do schronu – była śluza przeciwgazowa, pomieszczenie izby pogotowia, izba dowódcy oraz łączności, gdzie umieszczono również urządzenia wentylacyjne i filtrowe. Warto dodać, że komunikacja wewnątrz obiektu odbywała się za pomocą rur głosowych, a wyposażenie bojowe schronu stanowiły 2 rkm oraz 1 ckm.

Decydując o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wziął pod uwagę wartość historyczną obiektu, jego walory architektoniczne oraz naukowe. Warto podkreślić, że starania o wpisanie do rejestru zabytków schronu bojowego nr 3 podjęło Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicum”.

Scroll to Top