Malownicze ruiny pałacu w Tworkowie koło Raciborza

Tworków to niewielka miejscowość położona przy granicy polsko – czeskiej, niedaleko Raciborza. To tam od 2018 roku prowadzono prace, mające na celu odtworzenie i zabezpieczenie ruin pochodzącego z XVI wieku pałacu. Warto jednak podkreślić, że badania archeologiczne przeprowadzone w latach 60-tych XX wieku potwierdziły pochodzenie średniowiecznej budowli, która otoczona była niegdyś fosą. Obiekt przechodził świetność na przełomie XVI i XVII wieku. W 1567 roku rozpoczęła się przebudowa budowli, powstało wówczas zachodnie skrzydło z wieżą.

Kolejne prace wykonywano w latach 1621 – 1637 oraz na przełomie XVII i XVIII wieku, nadając pałacowi cech barokowych. Pałac przebudowano został również w drugiej połowie XIX wieku, dobudowując do części północnej dwukondygnacyjne krużganki, a zmiana wystroju elewacji nadała obiektowi charakter neorenesansowy.

Malownicze ruiny pałacu w Tworkowie koło Raciborza, fot. Tomasz Sanecki

Kres pałacu przyszedł w pierwszej połowie XX wieku. Najpierw w 1931 roku uległ spaleniu, zaś w 1945 roku podczas działań wojennych ogień ponownie strawił budowlę, która popadła w ruinę.

Zmiany zaszły dopiero w XXI wieku. Ruiny pałacu przejęła gmina Krzyżanowice, która w 2018 roku rozpoczęła odtworzenie i zabezpieczenie ruin obiektu w formie trwałej ruiny. Zrekonstruowano część murów i 21-metrową wieżę zamkową, którą została przeznaczona na taras widokowy i udostępniona zwiedzającym, jak również umożliwiono zwiedzanie dolnej części ruin pałacu. Warto dodać, że wokół ruin pałacu znajduje się piękny park, w którym można odpocząć spoglądając na malownicze ruiny pałacu w Tworkowie.

Scroll to Top