Zamek „Bąkowiec” w Morsku na Szlaku Orlich Gniazd

Początki zamki nie są dokładnie znane. Prawdopodobnie został zbudowany w XIV lub XV wieku, jednak wzmianka o zamku „Bąkowiec” pochodzi z 1389 roku, a w dokumentach jako pierwszy właściciel występuje w 1390 roku Mikołaj Strzała. Zamek mógł wcześniej pełnić funkcję strażnicy i mógł być wzniesiony za czasów Kazimierza Wielkiego lub księcia Władysława Opolczyka. Późniejszymi właścicielami zamku byli Piotr herbu Lis, Jan z Sieciechowic oraz Mikołaj Morawiec, zaś od 1435 przejęli go Koziegłowscy. Po nich zamek należał jeszcze do Brzeskich, Giebułtowskich i rodziny Heppenów.

Zamek „Bąkowiec” w Morsku na Szlaku Orlich Gniazd, fot. Tomasz Sanecki

Zamek zaczął popadać w ruinę tuż po potopie szwedzkim w drugiej połowie XVII wieku i został opuszczony. W 1929 roku zamek kupił architekt Witold Czeczot, który w 1933 roku w obrębie jego południowego zbocza wybudował willę. Po II wojnie światowej dopiero w latach 60. w rejonie zamku przeprowadzono prace konserwatorskie, kórych celem było wzmocnienie i częściowa odbudowa murów obwodowych. 

Pozostałości zamku znajdującego się w niewielkiej wsi Morsko, w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, można jedynie zwiedzać z zewnątrz. Mimo to ze względu na fakt, że leży on na Szlaku Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej warto zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku.

Scroll to Top