Starachowice – miasto wytopu stali i produkcji „Stara”

Starachowice to miasto o prawie 400-letniej historii, które pierwotnie nosiło nazwę Wierzbnik, jednak po przyłączeniu osady fabrycznej Starachowice w XX wieku przejęło jej nazwę. Warto dodać, że Wierzbnik powstał w 1624 roku i założony został przez benedyktynów, a prawo magdeburskie nadał miastu król Zygmunt III Waza. Z kolei sąsiednie Starachowice założone przez cystersów swój początek biorą około 1547 roku. To właśnie dzięki cystersom Starachowice zawdzięczały swój rozwój. W 1789 roku cystersi zbudowali tutaj wielki piec hutniczy, a już wcześniej dzięki działaniu w Starachowicach kopalni rud żelaza wytapiano w piecach dymarkowych żelazo.

Starachowice – miasto wytopu stali i produkcji „Stara”, fot. Tomasz Sanecki

Warto dodać, że dzięki Stanisławowi Staszicowi, który rozbudowywał przemysł żelazny wzdłuż rzeki Kamiennej, Starachowice w XIX wieku były największym ośrodkiem przemysłu metalowego Królestwa Polskiego. Kolejny rozwój huty przypadł na 1875 rok, kiedy stała się ona własnością prywatnego inwestora, który w 1899 roku uruchomił wielki piec.

W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej Starachowice odgrywały nie tylko rolę ośrodka hutniczego, ale w czasie tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego, Starachowice były znane jako producent dział polowych, armat przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Z kolei po II wojnie światowej od 1949 roku rozpoczęto tutaj produkcję popularnych samochodów ciężarowych „Star”, których nazwa wprost pochodziła od nazwy miasta. Dzięki temu miasto zaczęło się coraz bardziej rozwijać, a liczba ludności zwiększać. Do 1968 roku działała tutaj huta, która została jeszcze w trakcie produkcji wytopu żelaza wpisana na listę zabytków, co uchroniło ją od degradacji.

Dzisiaj w Starachowicach już nie produkuje się popularnych „Starów”, na co miały wpływ nie tylko przemiany gospodarcze lat 90. XX wieku, ale również prywatyzacja zakładu. Nowym właścicielem fabryki został niemiecki koncern MAN, który produkuje tutaj popularne autobusy tej marki.

Warto dodać, że huta żelaza w Starachowicach jest dzisiaj zabytkiem, który można zwiedzać, poznając przy tym historię huty i wytopu żelaza w rejonie Starachowic i gór świętokrzyskich.

Scroll to Top