Grudziądz – miasto spichlerzy nad Wisłą

Położony w północnej części Polski, nad Wisłą Grudziądz to miasto liczące około 100 tysięcy mieszkańców. Jego historia sięga okresu pierwszych Piastów, jednak wraz ze sprowadzeniem Krzyżaków, którzy objęli Ziemię Chełmińską wraz z Grudziądzem, miasto aż do II pokoju toruńskiego w 1466 roku pozostawało pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego.

Grudziądz – miasto spichlerzy nad Wisłą, fot. Tomasz Sanecki

Później Grudziądz już w granicach Królestwa Polskiego rozwijał się dynamicznie wykorzystując dogodne położenie nad Wisła. Jednak wojny jakie w XVII wieku prowadziła Rzeczpospolita Obojga Narodów miały wpływ na spowolnienie rozwoju miasta, a I rozbiór Polski w 1772 roku spowodował, że Grudziądz wszedł w granice Prus.

Decyzją Prusaków w sąsiedztwie miasta wybudowano twierdzę, a w XIX wieku miasto zyskało połączenie kolejowe, most na Wiśle, a także rozwijał się w nim przemysł.

Do Polski Grudziądz wrócił po odzyskaniu niepodległości. Miasto znajdujące się tuż przy granicą z Niemcami zyskało również znaczenia militarnego. Powstały tutaj Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania, a także Centrum Wyszkolenia Żandarmerii oraz Centrum Wyszkolenia Kawalerii.

W wyniku wybuchu II wojny światowej w 1939 roku miasto znalazło się pod okupacją niemiecką i do odrodzonej Polski powróciło w 1945 roku dość zniszczone w wyniku działań wojennych.

Dzisiaj Grudziądz to miasto na prawach powiatu leżące w województwie kujawsko-pomorskim z licznymi zabytkami, do których należą: mury miejskie, brama wodna i spichrze, urokliwe zabytkowe uliczki, a także wieża zamkowa – pozostałość po krzyżackim zamku oraz kamienicy i zabytkowe kościoły.

Scroll to Top