Toruń – stary ośrodek hanzeatycki i miasto Kopernika

Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Pierwszy gród obronny w Toruniu powstał już w IX wieku, jednak historia miasta rozpoczęła się wraz z przybyciem Zakonu Krzyżackiego, który w 1231 roku otrzymał Ziemię Chełmińską. Krzyżacy rozpoczęli tutaj aktywną działalność kolonizacyjną, tworząc z każdym rokiem coraz silniejsze państwo. Wyrazem potęgi Krzyżaków było lokowanie nowych miast, a pierwszym z grodów był Toruń, który w 1233 roku otrzymał prawa miejskie.

Toruń – stary ośrodek hanzeatycki i miasto Kopernika, fot. Tomasz Sanecki

Toruń od początku XIII wieku odgrywał bardzo ważną rolę zarówno w granicach Zakonu Krzyżackiego, jak i później Królestwa Polskiego. W Toruniu zawarto bowiem dwa pokoje między Zakonem na Polską, w 1411 i 1466 roku. Kiedy miasto zostało włączone w granice Polski otrzymało od króla Kazimierza IV Jagiellończyka szereg przywilejów dotyczących między innymi: autonomii administracyjnej, sądowniczej i finansowej, dzięki czemu Toruń aż do czasów II rozbioru Polski – kiedy Toruń znalazł się w granicach Prus – określały one podstawy prawno – ustrojowe i gospodarcze tego miasta.

Wśród osób związanych z Toruniem nie tylko byli polscy królowie, jak Kazimierz IV Jagiellończyk, który odwiedził to miasto aż dwadzieścia razy czy król Polski Jan I Olbracht, który zmarł w Toruniu, ale przede wszystkim najsłynniejszy polski, jak nie w świecie astronom Mikołaj Kopernik.

Toruń – stary ośrodek hanzeatycki i miasto Kopernika, fot. Tomasz Sanecki

Warto podkreślić, że Toruń należał do miast hanzeatyckich, a dzięki położeniu nad Wisłą miasto czerpało z tego względu wiele korzyści. Stanowiło bardzo ważny punkt na gospodarczej i politycznej mapie zarówno Zakonu Krzyżackiego, jak później również Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Toruń jednak w wyniku rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku znalazł się od 1793 roku w granica Prus, a później Cesarstwa Niemieckiego. Miasto leżało także niedaleko granicy prusko-rosyjskiej dlatego zostało silnie ufortyfikowane, stanowiąc ważny punkt oporu w razie wojny.

Do Polski Toruń powrócił po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, gdzie zaczął odzyskiwać utraconą pozycję. Usytuowanie w Toruniu siedziby władz województwa pomorskiego czy Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej  było dowodem na znaczenie tego miasta w granicach powstałej po 123 latach rozbiorów II Rzeczypospolitej.

Dzisiaj Toruń jest jednym z najpiękniejszych miast Polski, leżących w dwóch regionach – Kujawach i Pomorzu, a także ważnym ośrodkiem politycznym, kulturalnym, społecznym i naukowym województwa kujawsko – pomorskiego.

Do najważniejszych zabytków, które warto zobaczyć w Toruniu należą:
1.Ratusz Staromiejski;
2. Rynek Staromiejski;
3. Dom Mikołaja Kopernika;
4. Muzeum Historii Torunia;
5. Mury i bramy miejskie;
6. Krzywa Wieża;
7. Ruiny Zamku Krzyżackiego;
8. Rynek Nowomiejski;
9. Planetarium;
10. Muzeum Historii Toruńskiego Piernika;
11. Katedra śś. Janów;
12. Kościół Najświętszej Marii Panny.

Scroll to Top