Perła województwa lubelskiego – Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny nad Wisłą to miasto leżące w województwie lubelskim, w powiecie puławskim. Należy do jednego z najpiękniejszych miast nie tylko Lubelszczyzny, ale całej Polski. Jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście jest zamek wraz z basztą, które górują nad miastem.

Początki zamku sięgają XIV wieku, a najstarszą budowlą była wieża strażnica, która mogła powstać pod koniec XIII wieku, a najpóźniej za czasów króla Władysława Łokietka w latach dwudziestych XIV wieku. Znajdujący się poniżej wieży zamek, powstał za czasów syna Łokietka – Kazimierza Wielkiego.

Perła województwa lubelskiego – Kazimierz Dolny, fot. Tomasz Sanecki

Zamek był kilkakrotnie przebudowywany, z czasem tracąc znaczenie obronne. Zamek w czasie potopu szwedzkiego odwiedził król Szwecji Karol Gustaw w 1655 roku, jednak dwa lat później, w 1657 roku Szwedzi zniszczyli zamek. Warto dodać, że na początku XVIII wieku gościł na zamku car Piotr I oraz król szwedzki Karol XII.

Wielka Wojna Północna poważnie zrujnowała zamek, a jego całkowity upadek nastąpił w ostatnich latach Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na początku XIX wieku.

Mimo prowadzonych prac remontowych w latach siedemdziesiątych XX wieku, stan zamku się pogarszał i dopiero podjęta w 2009 roku decyzja o jego rewaloryzacji spowodowała, że przeprowadzono prace zarówno na zamku i wieży, dzięki czemu są one dzisiaj ozdobą miasta i jednym z najpiękniejszych zabytków Kazimierza Dolnego.

W Kazimierzu Dolny oprócz zamku i wieży warto zwiedzić również Rynek, kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, odbudowany w latach 1586–1613, zabytkowe kamienicy, a także trakt wzdłuż Wisły i wąwozy w Kazimierzu Dolnym.

Scroll to Top