Z dreszczykiem emocji – zapora i zbiornik wodny na Kwisie

Jej widok zapiera dech w piersiach. Już samo dojście do niej powoduje dreszczyk emocji. Mowa o Jeziorze Złotnickim oraz zaporze i zbiorniku wodnym na Kwisie, gdzie zbudowana została również elektrownia wodna.

Jezioro Złotnickie, to jezioro zaporowe na rzece Kwisa, między Gryfowem Śląskim a Leśną, powstałe w wyniku przegrodzenia rzeki zaporą poniżej Gryfowa Śląskiego. Budowę zapory i zbiornika na Kwisie /jako rozwinięcie planu ochrony przeciwpowodziowej Pogórza Sudeckiego/ rozpoczęto w 1919 roku, a elektrownia podjęła pracę 20 listopada 1924 roku.

Z dreszczykiem emocji – zapora i zbiornik wodny na Kwisie, fot. Tomasz Sanecki

Zlokalizowano ją na 103 km od ujścia Kwisy, koło Złotnik Lubańskich, powyżej Jeziora Leśniańskiego. Wstępne prace przy budowie tamy rozpoczęto w kwietniu 1919 roku, a pracowało przy niej około 330 robotników. Okres budowy zapory /1919 – 1924/ przypadł w czasie trudnym dla Republiki Weimarskiej. Rosnąca inflacja, strajki oraz brak fachowców dał się odczuć budowniczym zapory.

Prace rozpoczęto od wykonania sztolni obiegowej i grodzy budowlanej w górnym stanowisku stopnia. Po skierowaniu wód rzeki do sztolni i wykonaniu prac fundamentowych przystąpiono (w 1921 roku) do wznoszenia korpusu zapory, a w końcu budynku elektrowni wodnej. W efekcie tych prac powstała kamienno – betonowa zapora posiadająca wysokość całkowitą 36 m oraz długość w koronie 168 m. W budynku elektrowni początkowo zamierzano zainstalować cztery turbozespoły, poprzestano jednak na trzech. Budowę udało się zakończyć, kosztem ponad 2 mln marek, w 1924 roku.

Scroll to Top