Wrocław – miasto zabytków, kultury i nauki

Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce, liczące prawie 640 tysięcy mieszkańców. Stolica Dolnego Śląska, jedno z najprężniej rozwijających się miast w Polsce, ośrodek kulturalny, naukowy, sportowy i biznesowy. Mowa oczywiście o Wrocławiu.

Wrocław nocą – fot. Tomasz Sanecki

Jego początki sięgają przełomu X i XI wieku kiedy to w 1000 roku założono we Wrocławiu biskupstwo w związku ze zjazdem gnieźnieńskim. Ten moment stanowi przełom w historii miasta, który pod panowaniem Piastów był jednym z głównych ośrodków handlowych i politycznych Polski.

W początkach XIII wieku Wrocław zaczął przekształcać się z licznych osad w jeden organizm miejski. Proces ten uległ znacznemu przyśpieszeniu po najeździe mongolskim w 1241 roku. Wrocław uległ wówczas zniszczeniu, po którym miasto zaczęto odbudowywać na prawie niemieckim. W 1261 roku zgodnie z nadanym miastu prawem magdeburskim, zarządzanie Wrocławiem przejęła Rada Miejska. Od 1335 roku, po bezpotomnej śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto i księstwa wrocławskie przeszły, zgodnie z wcześniejszymi układami, pod panowanie Królestwa Czech. Kolejną przełomową datą był 1526 roku. Śmierć króla czeskiego Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem spowodował przejście Wrocławia wraz ze Śląskiem pod panowanie Habsburgów. Trzy lata wcześniej, w 1523 roku za sprawą Jana Hessa dotarła do Wrocławia reformacja. Rok później, w 1524 roku większość mieszkańców miasta przyjęła protestantyzm.

Wrocław – miasto zabytków, kultury i nauki, fot. Tomasz Sanecki

W kolejnych latach miasto dzięki neutralnej postawie politycznej nie odniosło większych zniszczeń i strat w czasie trwania jednego z największych konfliktów w epoce nowożytnej – wojnie trzydziestoletniej w latach 1618-1648. Przełomową datą dla Wrocławia był dopiero 1741 rok. W wyniku wojen śląskich miasto i prawie cały Śląsk przeszedł pod panowanie Prus. Król Fryderyk II uczynił z miasta nie tylko jedno z trzech miast stołecznych ale także twierdzą. Miasto ucierpiało w wyniku wojen napoleońskich – kontrybucje i zniszczenie fortyfikacji miejskich. W XIX wieku do najważniejszy wydarzeń można zaliczyć:

 • 1811 rok – założenie Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 1842 rok – otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej z Wrocławia do Oławy;
 • 1877 rok – uruchomienie pierwszej linii tramwajowej konnej, zastąpionej na początku XX wieku tramwajami elektrycznymi.

Początek XX wieku to zdecydowany rozwój naukowy miasta. Obok Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1910 roku pojawiła się Wyższa Szkoła Techniczna, a w 1911 roku  Akademia Sztuk Pięknych. W trakcie I wojny światowej /1914-1918/ Wrocław był poza linia frontową, dzięki czemu uniknął zniszczeń wojennych. Kryzys dopadł miasto dopiero w 1929 roku wraz z światowym załamanie się rynków i załamanie gospodarcze.

Wraz z objęciem w 1933 roku władzy przez nazistów w Niemczech, Wrocław ponownie stawał się ważnym ośrodkiem politycznym na mapie III Rzeszy Niemieckiej. II wojna światowa szczególnie doświadczyła miasto. W 1945 roku Wrocław ogłoszony zamkniętą twierdzą był najdłużej broniącym się miastem upadającej Rzeszy Niemieckiej. W lutym 1945 roku wojska Armii Czerwonej rozpoczęły trzymiesięczne oblężenie „Festung Breslau” zakończone jego kapitulacją 6 maja. Do dziś nie znamy faktycznej liczby żołnierzy i cywilów, którzy zginęli podczas walk i próby ucieczki z oblężonego miasta.

Wrocław – łączy nowoczesność z tradycją, fot. Tomasz Sanecki

Wraz z upadkiem III Rzeszy Niemieckiej i decyzjami aliantów na konferencjach pokojowych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, Wrocław wszedł w granice odrodzonej Polski, której granica na zachodzie została oparta o Odrę i Nysę Łużycką. Polskie władze, które przejęły z rąk radzieckich miasto bardzo aktywnie działały na rzecz nie tylko repatriacji wrocławskich Niemców, ale całkowitego odniemczania miasta. W powojennej Polsce Wrocław stał się jednym z najważniejszych ośrodków politycznych, kulturalnych, naukowych i sportowych w Polsce. Dzisiaj Wrocław jest jednak nie tylko kojarzony z kulturą i nauką, ale także biznesem. Tutaj lokują się największe firmy polskie i zagraniczne, a nad miastem góruje Sky Tower, najwyższy budynek w Polsce mający wysokość 215 metrów, będący kompleksem mieszkalno-biurowym, handlowo-usługowym i rekreacyjny.

Warto również dodać o rewitalizowanych budynkach we Wrocławiu. Przykładem są budynki po byłej cegielni na nowym osiedlu mieszkaniowym Osiedle Olimpia Port oraz budynki wodociągów miejskich we Wrocławiu.

Wrocław to także miasto, w którym znajdują się wspaniałe zabytki oraz wiele miejsc wartych zwiedzenia i zobaczenia, między innymi:

 • Bazylika Świętej Elżbiety Węgierskiej;
 • Panorama Racławicka;
 • Hala Stulecia;
 • Katedra Świętego Jana Chrzciciela;
 • Ogród botaniczny i zoologiczny;
 • Bulwary nad Odrą;
 • Most grunwaldzki;
 • Dworzec PKP;
 • Ostrów Tumski;
 • Rynek z Ratuszem;
 • Dawny zamek książęcy w Leśnicy.
Scroll to Top