Wzniesiony dla króla Zygmunta Starego

Rezydencja królewska na czas odbywania sejmów w Piotrkowie Trybunalskim. Temu celowi służyć miał wybudowany w latach 1512 – 1519 budynek przez muratora królewskiego Benedykta Sandomierzanina na zlecenie króla polskiego Zygmunta I Starego. Oficjalna rezydencja monarsza służyła nie tylko Zygmuntowi Staremu, ale również jego synowi Zygmuntowi II Augustowi, gdy odbywały się w Piotrkowie sejmy

Wzniesiony dla króla Zygmunta Starego Czytaj więcej