Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków

Położona na pograniczu dwóch województw: śląskiego i małopolskiego Pustynia Błędowska to unikatowy w skali kraju i Europy obszar przyrodniczo – krajobrazowy. Pustynia leży pomiędzy gminą Klucze od wschodu aż po Błędów w Dąbrowie Górniczej na zachodzie, zaś od północy granicą jest wieś Chechło a na południu obszar leśny, a jej całkowita powierzchnia to około 32 kmkw

Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków Czytaj więcej