Chocim 1621. Rzeczpospolita na drodze Imperium Osmańskiego

Klęska wojska koronnych pod Cecorą i śmierć hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego doprowadziła do sytuacji, w której Rzeczpospolita stanęła przed śmiertelnym niebezpieczeństwem – koniecznością obrony kraju przed ekspansją Imperium Osmańskiego i żądnego zniszczenia chrześcijaństwa sułtana Osmana II.

Chocim 1621. Rzeczpospolita na drodze Imperium Osmańskiego Czytaj więcej