Szczytna i zamek Hochberga na Szczytniku

U podnóża Gór Stołowych nad Bystrzycą Dusznicką leży małe miasteczko nad którym góruje piękny zamek na górze Szczytnik. Szczytna bo o niej to miasto leżące na drodze z Wrocławia do Kudowy – Zdrój. Pierwsze wzmianki o Szczytnej pochodzą z XIV wieku i wiązały się z rozwojem handlu, bowiem miejscowość znajdowała się na szlaku bursztynowym.

Szczytna i zamek Hochberga na Szczytniku, fot. Tomasz Sanecki

W XVI wieku Szczytna wraz z okolicznymi ziemiami została zakupiona przez Jana Crato von Kraffsteina, znanego lekarza i reformatora. Miasteczko zaczęło się wówczas rozbudowywać – powstał młyn, browar oraz tartak, a w XVII wieku powstała tam huta szkła, która istniała do 2014 roku. Wyrabiano w niej szkło ręcznie zdobione, słynące nie tylko w Szczytnej, ale w całym regionie. Warto dodać, że Szczytna słynęła nie tylko z huty szkła i szlifierni kryształów, ale również z przemysły metalowego i drzewnego.

Z kolei zamek na Szczytniku swój początek bierze w XVII wieku, kiedy z rozkazu króla Prus na górze wybudowano drewniany fort. W 1827 roku major Leopold von Hochberg wybudował tutaj zamek myśliwski w stylu neogotyckim, który powstał na wzór średniowiecznych zamków. Budowę zamku ukończono w 1838 roku, a do śmierci właściciela w 1843 roku zamek pełnił funkcję rezydencji rycersko – myśliwskiej.

W 1860 roku zamek kupili bracia Rohrbachowie. Córka jednego z nich Helena Klein wraz z mężem przeprowadziła w nim gruntowny remont. Powstała wówczas kaplica, początkowo przeznaczona tylko dla mieszkańców zamku. W 1929 roku zamek przejęło Zgromadzenie Misjonarzy św. Rodziny Prowincji Niemieckiej, jednak w czasie II wojny światowej obiekt zajął Wehrmacht i urządził w nim luksusowy wojskowy ośrodek rehabilitacyjny. Z kolei w 1945 roku Armia Sowiecka miała na zamku swój sztab.

Obecnie na zamku znajduje się Państwowy Dom Pomocy Społecznej.

Scroll to Top