Jest świadectwem dawnej potęgi rodu Tęczyńskich

To jeden z najpiękniejszych zamków w Małopolsce, który dzięki Stowarzyszeniu „Ratuj Tenczyn” odzyskuje swój dawny blask. Zamek z pewnością jest świadectwem dawnej potęgi rodu Tęczyńskich, którzy odgrywali w Rzeczpospolitej jedną z głównych ról, a na ich dworze przebywali tak znani Polacy jak: Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski.

Jest świadectwem dawnej potęgi rodu Tęczyńskich, fot. Tomasz Sanecki

Historia zamku rozpoczyna się w XIV wieku. Prawdopodobnie w 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy zbudował drewniany zamek, jednak właściwym budowniczym zamku był jego syn – Andrzej, zaś kolejni przedstawiciele rodu w XVI wieku przekształcili zamek w rezydencję, zwaną Małym Wawelem. Rozbudowę zamku w stylu renesansowym prowadził Jan Tęczyński, który nie tylko go upiększył, ale rozbudował również fortyfikacje zamku.

Zamek w rękach Tęczyńskich pozostał do śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela rodu – Jana Magnusa Tęczyńskiego. Po jego śmierci w 1637 roku zamek przeszedł w ręce jego córki Izabeli, która wyszła za mąż za Łukasza Opalińskiego. W okresie potopu szwedzkiego zamek został zajęty przez wojska szwedzkie, które po wycofaniu się z niego, spaliły rezydencję należącą do Opalińskich.

Kolejni właściciele zamku – Sieniawscy, Czartoryscy i Potoccy –   mimo prób jego odbudowy nie zdołali przywrócić mu dawnej świetności. W 1768 roku w zamek uderzył piorun, który doprowadził do pożaru w rezydencji. Zniszczył on doszczętnie zamek, który opuszczony przez właścicieli popadał w ruinę. W początkach XX wieku próbowano zabezpieczyć ruiny przed dalszymi zniszczeniami, a po drugiej wojnie światowej prace dokończono.
 
Dopiero powstanie w 2010 roku Stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn” pozwoliło rozpocząć prace zabezpieczające, a później odbudowę zamku, który dzisiaj można zwiedzać i podziwiać. Ten wspaniały obiekt znowu cieszy oko turystów i jest świadectwem dawnej potęgi rodu Tęczyńskich i Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Scroll to Top