Ryczów – ruiny strażnicy i skałki

Ryczów znajdujący się niedaleko Ogrodzieńca w województwie śląskim to wieś znana na Jurze Krakowsko-Częstochwskiej przede wszystkim z malowniczych skałek oraz ruin strażnicy. Niewielka budowla wzniesiona na trudno dostępnej skale pomiędzy zamkami w Podzamczu koło Ogrodzieńca, Smoleniu i Bydlina stanowiła łańcuch mniejszych i większych warowni, których celem było zabezpieczenie granicy Królestwa Polskiego.

Ryczów – strażnica prawdopodobnie z XIV wieku, fot. Tomasz Sanecki

Strażnica w Ryczowie prawdopodobnie mogła powstać w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego, jednak nie zostało to potwierdzone źródłami, bowiem o Ryczowie wspomina dopiero dokument z 1416 roku, w którym zawarta jest informacja o Janie z Kwaśniowa, właścicielu Ryczowa. Warownie użytkowali jeszcze Bonerowie, jednak w XVI wieku została opuszczona i od tego czasu zaczęła podupadać. W okresie międzywojennym obsunęła się część skały powodując zawalenie się północno-wschodniego narożnika murów strażnicy. W latach sześćdziesiątych XX wieku obiekt został objęty ochroną konserwatorską.

Oprócz strażnicy Ryczów słynie z malowniczych skał cieszących się wśród osób zajmujących się wspinaczką, z których można podziwiać piękną panoramę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Ryczowie przecinają się także szlaki piesze i rowerowy, dzięki czemu można stąd dotrzeć do zamku w Podzamczu koło Ogrodzieńca, Smoleniu oraz Bydlinie.

Ruiny strażnicy w Ryczowie oraz Skrzynia Skała pod Ryczowem, fot. Tomasz Sanecki

Najwyższym wzniesieniem pomiędy dwoma miejscowościami Ryczów i Żelazko jest Grochowiec Wielki – 486 m n.p.m, warto również zobaczyć skały wchodzące w skład tzw. Straszykowskiej Skały, w tym m.in. Skała Skrzynia, a także jaskinię w Straszykowej Górze.

Scroll to Top