Ruiny zamku w Podzamczu koło Ogrodzieńca

Zamek Ogrodzieniec wybudowany w systemie tzw. Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej miał podobnie, jak inne zamki strzec granicy Królestwa Polskiego. Zamek zbudowany za czasów Kazimierz III Wielkiego w latach 1350 – 1370 jest dzisiaj trwałą ruiną, którą można zwiedzać. Zamek znajduje się we wsi Podzamcze, około 2 km od Ogrodzieńca w powiecie zawierciańskim.

Ruiny zamku w Podzamczu koło Ogrodzieńca, fot. Tomasz Sanecki

Zamek w 1370 roku z nadania Kazimierza Wielkiego stał się własnością Przedbora Brzezia, zaś za panowania Władysława Jagiełły zamek w Ogrodzieńcu otrzymał ród Włodkowiców z Charbinowic. Na zamku panowali do około 1470 roku, kiedy przeszedł one w ręce Salomonów – Ibrama i Piotra – kupców krakowskich. W kolejnych latach na przełomie XV i XVI wieku właściciele zamku zmieniali się dość często. Przeszedł on w ręce Rzeszowskich, Pileckich oraz Włodków. W 1523 roku właścicielami został ród Bonerów, który za czasów Stanisława i Seweryna Bonerów został rozbudowany.

Około 1560 roku właścicielem zamku zostają Firlejowe. W 1587 roku zamek zdobył arcyksiążę Maksymilian III Habsburg, który był pretendentem do korony polskiej po śmierci Stefana Batorego. Zamek w Ogrodzieńcu poważnie ucierpiał dopiero w 1655 roku przez wojska szwedzkie. Mimo to w 1669 roku ród Warszyckich odbudował go po zniszczeniach, zaś za czasów Męcińskich zamek został splądrowany i spalony przez wojska szwedzkie Karola XII Gustawa. Pod koniec XVIII wieku zamek przejął Tomasz Jakliński, zaś około 1810 roku ostatni mieszkańcy opuścili mury zamku w Ogrodzieńcu, który zaczął popadać w ruinę.

Zamkiem w Ogrodzieńcu w XX wieku zainteresowały się władze polskie, które w latach 1949-1951 i 1964-1973 wykonały prace konserwatorskie oraz zabezpieczające, dzięki czemu obiekt został udostępniony dla turystów. Zamek będący trwałą ruiną i dzięki kolejnym pracom konserwatorskim ma specjalnie przygotowaną dla turystów trasę do zwiedzania. W zamku możemy zobaczyć między innymi: basztę bramną, dziedziniec pański, zamek wysoki, sypialnię Bonera, bibliotekę, skarbiec, prochownię, izby rycerskie, salę kredencerską, która pełniła funkcję jadalni, bastion czy basztę skazańców.

Scroll to Top