Punkt Triangulacyjny w Bytomiu – Suchej Górze

Znajdujący się w Bytomiu – Suchej Górze „Suchogórski Labirynt Skalny” to nie tylko miejsce występowania różnych gatunków zwierząt i roślin, ale przede wszystkim miejsce o ciekawym ukształtowaniu terenu oraz historii. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Suchogórski Labirynt Skalny” utworzony decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu 27 maja 2008 roku znajduje się na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór oraz sąsiaduje z Zespołem Przyrodniczo – Krajobrazowym „Doły Piekarskie”.

Punkt Triangulacyjny w Bytomiu – Suchej Górze, fot. Tomasz Sanecki

Jego obszar obejmuje prawie 20 hektarów powierzchni, a rzeźba terenu przypomina labirynt, co zawdzięczamy działalności kopalni odkrywkowej, gdzie wydobywano dolomit i limonit. Jednym z najciekawszych miejsc w Suchogórskim Labiryncie Skalnym jest znajdujący się na jego obszarze tzw. punkt triangulacyjny, według którego wymierzono wszystkie kopalnie na terenie Górnego Śląska od rejonu Tarnowskich Gór i Bytomia aż po czeską Ostrawę.

Punkt triangulacyjny, to obecnie niepozorny kamień z wyrytym trójkątem i literami TP wystający ok. 25 cm nad ziemią, nazywany jest śląskim Greenwich i stanowi geodezyjne serce Górnego Śląska. Zanim do pomiaru odległości czy wyznaczenia położenia zaczęto stosować nowoczesne techniki, ludzie stosowali metodę zwaną triangulacją, która pozwalała wykonywać bardzo dokładne pomiary dla potrzeb wojskowych czy administracyjnych. Dzięki stworzeniu punktów triangulacyjnych wyznaczano granice państw, mapy dla danego obszaru czy mierzono odległości między różnymi punktami.

Scroll to Top