Perła Śląska – pałac Ballestremów w Pławniowicach

Znajdujące się niedaleko Gliwic, tuż obok autostrady A-4 – Pławniowice to jedno z najpiękniejszych miejsc na Górnym Śląsku. Istniejący tam Zespół Pałacowo – Parkowy z pewnością zachwyci każdego, kto zdecyduje się odwiedzić to miejsce.

Pierwsza wzmianka o Pławniowicach, jako wsi pochodzi z 1317 roku, jednak miejsce to zyskało dopiero po zakupie w 1737 roku przez pierwszego landrata /starostę/ powiatu gliwicko – toszeckiego Franciszka Wolfganga von Stechowa. W 1768 roku dobra w Pławniowicach nabył Karol Franciszek von Ballestrem. Od tej pory dobra w Pławniowicach były nie tylko siedzibą rodową Ballestremów, ale tutaj powstał również w latach 1882 – 1885 wspaniały pałac.

Perła Śląska – pałac Ballestremów w Pławniowicach, fot. Tomasz Sanecki

Pałac został wzniesiony według koncepcji architektonicznej przez Konstantyna Heidenreicha, a zlecił budowę pałacu Franciszek II Ballestrem. Ród Ballestremów przebywał w Pławniowicach do 1945 roku. Wówczas hrabia Mikołaj Ballestrem wobec zbliżającej się Armii Czerwonej musiał opuścić swoje dobra. W pałacu krótko przebywał marszałek Iwan Koniew. Po wojnie pałac przekazano władzom kościelnym, a od 1978 roku przejęła go Diecezja Opolska, zaś od 1992 roku Diecezja Gliwicka. Rok później rozpoczęto remont pałacu, przeprowadzając między innymi prace konserwatorskie, rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne całego parku. Dzisiaj znajduje się tutaj Ośrodek Edukacyjno – Formacyjny Diecezji Gliwickiej.

Scroll to Top