KARTKA Z KALENDARZA – 28 GRUDNIA

28 grudnia 1856 roku urodził się Thomas Woodrow Wilson – prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1913 – 1921.

W okresie swoich rządów wprowadził szereg reform w kraju, między innymi powołał System Rezerwy Federalnej, zmienione zostały zasady wybory do Senatu, jak również angażował się w sprawy Ameryki Łacińskiej, między innymi: Dominikany, Haiti i Meksyku.

Sytuacja Stanów Zjednoczonych i prezydenta Wilsona zmieniła się wraz z wybuchem wojny w Europie w 1914 roku. Wilson zachowując neutralność chciał uniknąć włączania się Ameryki w konflikt europejski. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1917 roku. Wprowadzenie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej, a także tzw. Telegram Zimmermanna, w którym Niemcy proponowały Meksykowi sojusz w zamian z pomoc finansową oraz w uzyskaniu utraconych terytorium w wojnie meksykańsko – amerykańskiej w 1848 roku. Władze amerykańskie, w tym Wilson uznały tą sytuację za ingerencję Niemiec w politykę państw Ameryki.

2 kwietnia, pod wpływem antyniemieckich nastrojów w społeczeństwie amerykańskim, Wilson w Kongresie zaapelował o przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Senat 82 głosami przeciwko 6 podjął uchwałę upoważniającą prezydenta Wilsona do wypowiedzenia wojny Niemcom. 6 kwietnia w Izbie Reprezentantów większością 373 głosów przeciwko 50 podjęto identyczną uchwałę. Wilson nie czekając na dalszy rozwój wypadków, 6 kwietnia wypowiedział wojnę Niemcom.

W czasie trwania I wojny światowej Wilson w orędziu skierowanym 8 stycznia 1918 roku do Kongresu Stanów Zjednoczonych zaproponował tzw. 14 punktów, w których punkt 13 mówił o wolnej, niepodległej z dostępem do morza Polski.

Wilson przybył również do Europy, gdzie podpisano traktat wersalski, jednak był już rozczarowany jego postanowieniami, a zwłaszcza nie udało mu się przekonać Kongresu do ratyfikacji przystąpienia Stanów Zjednoczonych do Ligi Narodów. Wpływ na to miał udar mózgu i paraliż lewej strony ciała, który na wiele miesięcy wykluczył go z polityki.

W 1919 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodę Nobla. Thomas Woodrow Wilson zmarł w Waszyngtonie 3 lutego 1924 roku.

Zdjęcia:

Spotkanie Rady Czterech; przedstawiciele aliantów po podpisaniu traktatu. Widoczni od prawej: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, premier Francji Georges Clemenceau, premier Włoch Wittorio Orlando, premier Anglii George David Lloyd, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura 1-M-2-1;

Prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (trzyma w ręku kapelusz) i prezydent Francji Raymond Poincare (obok Amerykanina) w powozie, po przyjęciu Paktu Ligi Narodów na posiedzeniu plenarnym konferencji paryskiej, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 28 kwietnia 1919 roku, sygnatura: 1-M-4;

Przedstawiciele państw Ententy po podpisaniu traktatu. Na pierwszym planie widoczni m.in.: prezydent USA Thomas Woodrow Wilson (1. z lewej), premier Francji Georges Clemenceau (w środku), minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Arthur James Balfour (2. z prawej), źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Data wydarzenia: 1919-06-28, sygnatura: 1-M-2-2;

Prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson, autor: Harris & Ewing, za Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top