Ostrowiec Świętokrzyski – miasto przemysłu hutniczego

Początki tego związanego z hutnictwem miasta sięgają XIV wieku, jednak pod koniec XVI wieku /datę powstania miasta przyjmuje się rok 1597/ kiedy właścicielem został Jakub Gawroński herbu Rawa rozpoczął się rozwój miasta, wyznaczono Rynek, a także rozpoczęto budowę domów na lewym brzegu rzeki Kamiennej, która przepływa przez Ostrowiec.

Miasto w XVII wieku przechodziło w ręce różnych rodów, jednak na początku XIX wieku nabył je Jerzy Dobrzański, który w 1813 roku założył tutaj hutę. Z kolei w latach 1837-1839 hrabia Henryk Łubieński sfinansował hutę zwaną Klimkiewiczów, a jej budowniczym był Antoni Klimkiewicz.

Ostrowiec Świętokrzyski – miasto przemysłu hutniczego, fot. Tomasz Sanecki

W XIX wieku wokół huty powstawały liczne zakłady, co miało związek z rozwojem hutnictwa w Ostrowcu. Za czasów Zygmunta Wielopolskiego powstała Spółka Akcyjna Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich. Na rozwój miasta wpływ miała również kolej, która połączyła Ostrowiec z innymi miastami Królestwa Polskiego.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ostrowiec nadal się rozwijał. Rozbudowano Zakłady Ostrowieckie, gdzie produkowano między innymi: rury czy wagony kolejowe. Po wojnie nadal rozwijało się hutnictwo, jak również powstały zakłady przetwórstwa metalurgicznego. W latach 90. XX wieku w hucie przeprowadzono restrukturyzację, likwidując m.in. stary zakład huty, zaś w 2003 roku hutę przejął hiszpański koncern Celsa. Dzisiaj Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim pod względem obszaru i liczby mieszkańców ośrodku województwa świętokrzyskiego, zaś Huta Ostrowiec jest największy zakładem przemysłowym województwa i jednym z największych w tej części Polski.

Scroll to Top