Geopark Kielce – Rezerwat i Jaskinie Kadzielnia

Kielce to nie tylko stolica województwa świętokrzyskiego, ważne miasto pod względem gospodarczym, kulturalnym, sportowym i nauki, ale również miejsce, gdzie znajduje się wiele pięknych zabytków oraz obiektów krajobrazowych takich jak Geopark Kielce, w którym znajduje się rezerwat i jaskinie Kadzielni.

Kadzielnia znajduje się 295 metrów n.p.m i jest częścią wapiennego Pasma Kadzielniańskiego. Kamieniołom na Kadzielni od XVII wieku dostarczał surowca do wypalania wapna, a wydobycie surowca spowodowało, że po trwającej blisko 200 lat eksploatacji górniczej teren wyrobiska stał się dzisiaj atrakcją naukową i turystyczną.

Geopark Kielce – Rezerwat i Jaskinie Kadzielnia, fot. Tomasz Sanecki

W 1962 roku na powierzchni około 0,6 ha powstał rezerwat przyrody, gdzie występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt, głównie nietoperzy i pająków. Na terenie rezerwatu dostępne są również jaskinie, które udostępnione zostały turystom. Warto dodać, że na terenie kamieniołomu powstał w 1971 roku park rekreacyjny i amfiteatr, zmodernizowany w 2010 roku.

Na terenie Kadzielni jest w sumie 25 jaskiń i schronisk skalnych. W 2004 roku rozpoczęto prace nad udostępnieniem dla turystów jaskiń na Kadzielni. W listopadzie 2012 roku turyści mogą zwiedzać około 160-metrową Podziemną Trasę Turystyczną na Kadzielni, która należy do jednej z największych atrakcji turystycznych w Kielcach.

Podziemna Trasa Turystyczna na Kadzielni umożliwia zwiedzenie połączonych trzech jaskiń – Jaskinie Odkrywców, Prochownię i Szczelinę na Kadzielni.

Scroll to Top