Warszawa – stolica i centralny ośrodek polityczny w Polsce

Stolica Rzeczypospolitej Polskiej, województwa mazowieckiego, największe i najludniejsze miasto w kraju. Tutaj znajduje się siedziba władz państwowych – Sejmu, Senatu i Prezydenta Polski. Warszawa jest nie tylko centralnym ośrodkiem politycznymi w kraju, ale również jednym z najważniejszych miast kulturalnych, naukowych, sportowych oraz gospodarczych.

Warszawa leży na Mazowszu, nad Wisłą, w środkowej Polsce. Prawa miejskie otrzymała około 1300 roku z rąk księcia Bolesława II, a potwierdził je w 1413 roku książę Janusz I Starszy, który z Czerska właśnie tutaj przeniósł swoją siedzibę. Warszawa wraz z Mazowszem po śmierci ostatnich książąt mazowieckich – Stanisława i Janusza III, została na sejmie w 1529 inkorporowana do Królestwa Polskiego za panowania Zygmunta I Starego.

Warszawa – stolica i centralny ośrodek polityczny w Polsce, fot. Tomasz Sanecki

Do Warszawy w 1596 roku król Zygmunt III Waza przeniósł siedzibę królewską z Krakowa, jednak cały dwór wraz z królem na stałe osiadł w Warszawie dopiero w 1611 roku. Od tego czasu to właśnie tutaj skupiało się życie polityczne w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

W mieście odbywały się elekcje królewskie, sejmy, a za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski, Warszawa rozwinęła się praktycznie we wszystkich dziedzinach – nauce, kulturze, wojskowości, sztuce oraz architekturze.

Po upadku insurekcji kościuszkowskiej i rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1772, 1793, 1795, Warszawa nadal dla Polaków była centrum politycznym mimo niewoli rosyjskiej.

To właśnie tutaj działały władze polskie podczas powstania listopadowego i styczniowego, zaś po zakończeniu I wojny światowej Warszawa była nie tylko centralnym ośrodkiem politycznym, ale również to tutaj w sierpniu 1920 roku wojska polskie obroniły niepodległość Polski przed bolszewickim najazdem.

Warszawa w czasie kampanii wrześniowej była również symbolem oporu i walki z przeważającymi siłami Wehrmachtu, to również w stolicy Polski 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie, którego celem było wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej.

Pomnik Syreny na Powiślu w Warszawie, fot. Tomasz Sanecki

Podjęcie walki miało również na celu objęcie władzy w Warszawie przed wkroczeniem wojsk Armii Czerwonej, co miało znaczenie polityczne wobec zbliżającego się końca wojny. Niestety przywódca ZSRR Józef Stalin nie pomógł krwawiącej Warszawie, a powstanie 2 października 1944 roku upadło.

Dzisiaj Warszawa jest nie tylko stolicą Polski, ale najludniejszym miastem w kraju – prawie 1,8 mln ludności i największym miastem. To ośrodek polityczny, kulturalny, naukowy, sportowy i gospodarczy oraz turystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.

Do najpiękniejszych miejsc, jakie warto zobaczyć w Warszawie z pewnością należą:

  1. Zamek Królewski i kolumna Zygmunta III Wazy;
  2. Pałac prezydencki, siedziba Sejmu i Senatu;
  3. Plac Piłsudskiego i Ogród Saski;
  4. Pałac Kazimierzowski;
  5. Muzeum Łazienki Królewskie;
  6. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
  7. Pałac Kultury i Nauki;
  8. Stare Miasto;
  9. Muzeum Narodowe i Muzeum Powstania Warszawskiego;
  10. Rynek, warszawskiej ulice w Starym Mieście oraz Barbakan.
Scroll to Top