Odkrywamy Małopolskę – Dolina Rzeki Sztoły

Dolina Sztoły to jeszcze jedno miejsce w Małopolsce, które warto zobaczyć. Rzeka Sztoła, malownicze meandry oraz otaczające rzekę piaszczyste zbocza, tworzą piękne krajobrazy, a możliwość zwiedzania tego miejsca wzdłuż koryta rzeki jest dodatkową atrakcją.

Dolina Rzeki Sztoły, fot. Tomasz Sanecki

Dolina rzeki Sztoły znajduje się w Bukownie w województwie małopolskim, na pograniczu z województwem śląskim. Nazwa rzeki wywodzi się od słowa „sztolnia”, określającego korytarz górniczy, najczęściej służący do odprowadzania wód z kopalni. Warto podkreślić, że jedynym większym dopływem rzeki Stoły jest właśnie ciek wodny Baba, odprowadzający wody z likwidowanej kopalni „Pomorzany” w Olkuszu.

Rzeka Sztoła ma długość 13,4 km, a jej źródła znajdują się na południowy – zachód od miejscowości Żurada, a płynie m.in. przez miasto Bukowno, gdzie znajduje się zbiornik wodny „Leśny Dwór” i uchodzi do rzeki Białej Przemszy na południe od Sławkowa. Sztoła charakteryzuje się licznymi meandrami – zakolami, tworząc kręte przebiegi koryta, jak również piaszczystymi zboczami oraz występowaniem pstrągów potokowych ze względu na wyjątkowe czyste wody.

Scroll to Top