Szydłów – średniowieczna warownia strzegąca Małopolski

Szydłów – miasto leżące w województwie świętokrzyskim już dawno zyskało sobie miano polskiego „Carcassone”. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi już z 1241, a prawa miejskie Szydłów posiadał już prawdopodobnie w 1329 roku, bowiem wówczas król Polski Władysław Łokietek sprzedał wójtostwo mieszczaninowi krakowskiemu Zammeloniemu. Z kolei syn Władysława Łokietka, Kazimierz Wielki otoczył miasto murami, a rezydencję królewską przekształcił w warowny zamek, który miał strzec Małopolski.

Szydłów – średniowieczna warownia strzegąca Małopolski, fot. Tomasz Sanecki

Dobre położenie miasta na szlakach handlowych zapewniło mu rozwój gospodarczy. W drugiej połowie XVI wieku nastąpiło ożywienie osadnictwa żydowskiego. W latach 1534-1564 Żydzi zbudowali murowaną bożnicę, a dzięki przywilejowi królewskiemu z 1588 roku mogli nabywać towary oraz żywność.

Szydłów w XVII wieku ucierpiał wskutek najazdów – w 1630 roku – nieopłaconego wojska, w 1655 – potopu szwedzkiego i najazdu wojsk szwedzkich i węgierskich, zaś w czasie Wielkiej Wojny Północnej – zamek został splądrowany, a w mieście wybuchła zaraza.

Po III rozbiorze Polski w 1795 roku miasto znalazło się w granicach zaboru austriackiego, zaś w 1809 roku w granicach Księstwa Warszawskiego. W 1869 roku Szydłów utracił prawa miejskie, a jego znaczenie zmalało. Do Polski miasto powróciło w 1918 roku.

Do kolejnej tragedii doszło w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy wysiedlili ludność pochodzenia żydowskiego, a następnie zgładzili w obozach koncentracyjnych. W czasie działań wojennych w latach 1944-1945 miasto zostało poważnie zniszczone, jednak po wojnie nastąpiła szybka jego odbudowa, a zabytki odrestaurowano.

Zmiany w mieście zaszły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W Szydłowie wykonano wiele ważnych inwestycji miejskich, jak również odnowiono najcenniejsze zabytki. Warto podkreślić, że Szydłów od 2019 roku ponownie otrzymał prawa miejskie i dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych pod względem zabytków miastem w województwie świętokrzyskim.

Wśród najważniejszych zabytków jakie warto odwiedzić są:

zamek królewski;
mury obronne;
brama krakowska;
synagoga;
skarbczyk /Muzeum/;
budynek bramy zamkowej.

Scroll to Top