KARTKA Z KALENDARZA – 9 CZERWCA

9 czerwca 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Cieszył się ogromną popularnością, czego dowodem był wybór jednogłośny na króla Polski. Panowanie w Polsce rozpoczął w wieku 37 lat, wybrany jednogłośnie 8 listopada 1632 roku przez sejm elekcyjny na króla Polski, 6 lutego 1633 roku został w Krakowie /w katedrze na Wawelu/ koronowany na króla Polski. Władysław IV Waza rozpoczął krótkie, bo szesnastoletnie rządy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Za czasów panowania Władysława IV Wazy Polska prowadziła wojnę z Rosją w latach 1632-1634, zakończoną pokojem wieczystym w Polanowanie, na mocy którego potwierdzone zostały nabytki Rzeczpospolitej z 1619 roku – województwo smoleńskie oraz ziemię czernihowską i siewierską. Z kolei w latach 1633 – 1634 na swoją korzyść Władysław IV rozstrzygnął również konflikt z Turcją, który zakończył się dla Polski nie tylko uznaniem granic Polski, ale również obietnicą sułtana, który miał powstrzymywać najazdy Tatarów na ziemie polskie.

Mapa Polski w XVII wieku, Tytuł: „Trzy mapy Polski”, Autor – Babirecki Jan (1855-1902), współautor – Druk – Litografia Karola Kranikowskiego (Kraków), Wydawca – Gebethner i Wolff, Sygnatura – ZZK 13 416, źródło – Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Warto również przypomnieć, że Władysław IV Waza przygotowywał wielką wojnę z Turcją, która miała mu zapewnić nie tylko rolę obrońcy chrześcijaństwa, ale także zdobycze terytorialne – Mołdawię, Wołoszczyznę i Siedmiogród. Król polski prowadził tajne rozmowy z Kozakami, obiecując im podniesienie rejestru kozackiego /zwiększenie liczby wojsk kozackich/ i udział w łupach wojennych.

Plany te pokrzyżowali jednak polscy magnaci i szlachta, a wielkie rozczarowanie Kozaków, którzy uznali rezygnację Rzeczypospolitej z wojny za zdradę było jedną z przyczyn wybuchu powstania na Ukrainie w 1648 roku.

Zdjęcia:

Portret królewicza Władysława Zygmunta Wazy w stroju polskim, Pieter Claesz. Soutman, kopia warsztatowa, 1642, płótno, olej, 206 x 127,5, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wil.1134, f za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Portret króla Władysława IV Wazy, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna.

Scroll to Top