KARTKA Z KALENDARZA – 8 CZERWCA

8 czerwca 1867 roku Franciszek Józef został koronowany na króla Węgier. Było to zwieńczenie procesu przekształcania Cesarstwa Austriackiego w dualistyczne Austro-Węgry, które przetrwały do końca I wojny światowej w 1918 roku.

Franciszek Józef był jednym z najdłużej panujących władców pochodzących z dynastii Habsburgów. Urodził się w 1830 roku. W wieku osiemnastu lat, w 1848 roku został cesarzem Austrii, z kolei w 1867 roku w wyniku powstania dualistycznej Monarchii Austro – Węgierskiej stał się Cesarzem Austrii i Apostolskim Królem Węgier. Był władcą, który zapewnił swojemu państwu prawie pół wieku pokoju, przekształcił Wiedeń w stolicę kulturalną Europy, a swoim długim i stabilnym panowaniem zjednał sobie poddanych.

W czasie swojego długiego panowania przeżył Wiosnę Ludów, przegrał wojnę z Prusami w 1866 roku, przekształcił swój kraj w monarchię dualistyczną Austro – Węgry w 1867 roku, ale również był jednym z władców, który swoją polityką doprowadził do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku.

W lipcu 1914 roku, po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, Austro-Węgry po przedstawieniu Serbii ultimatum, która je odrzuciła, Monarchia Austro-Węgierskiego wypowiedziała wojnę Serbii, doprowadzając tym samym do wybuchu I wojny światowej.

Cesarz Franciszek Józef I nie doczekał końca I wojny światowej. Zdołał jeszcze wydać wspólnie z Cesarzem Niemiec tzw. akt 5 listopada w 1916 roku, zapowiadający powstanie państwa polskiego, jednak 21 listopada 1916 roku zmarł w Schönnbrunie.

Cesarz Austrii i król Węgier Franciszek Józef na przejażdżce powozem, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-E-718, domena publiczna

Jego następca Karol I Habsburg-Lotaryński mimo prób ratowania monarchii w 1918 roku, wydając m.in. 16 października 1918 roku manifest zapowiadający przekształcenie monarchii w państwo związkowe, gdzie każda narodowość miałaby na swym terytorium własny organizm państwowy, nie zdołał uchronić Austro-Węgier przed rozpadem. Między październikiem a listopadem 1918 roku doszło do rozpadu kraju i jego podziału na mniejsze państwa.

Zdjęcia:

Obraz artysty malarza Kazimierza Pochwalskiego „Portret cesarza Franciszka Józefa”, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1935 rok, sygnatura: 1-K-4671-1;

Franciszek Józef I, cesarz Austrii i król Węgier – fotografia portretowa. Reprodukcja fotografii z lat 1885-1905 wykonana przez IKC, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-E-716, domena publiczna.

Scroll to Top