KARTKA Z KALENDARZA – 8 CZERWCA

8 czerwca 1593 roku urodził się Jerzy I Rakoczy, książę Siedmiogrodu. Obok Gabora Bethlena i Jerzego II Rakoczego był jednym z trzech władców prowadzących w XVII wieku aktywną politykę międzynarodową, a Siedmiogród mimo że był uzależnionych od Turcji, był krajem z którym liczono się w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gdy nagła śmierć Bethlena w 1629 roku zniweczyła plany wzmocnienia Siedmiogrodu i koncepcji uzyskania korony polskiej, co niewątpliwie wzmocniłoby jego pozycję zarówno wobec Habsburgów jak i Imperium Osmańskiego, księciem Siedmiogrodu został Jerzy I Rakoczy, który postanowił kontynuować politykę poprzednika. W 1643 roku przystąpił do sojuszu francusko-szwedzkiego i wziął udział w wojnie przeciwko Habsburgom, w której początkowo zaczął odnosić sukcesy, docierając między innymi do Brna morawskiego.

Wkrótce jednak odwołany przez sułtana, był zmuszony do podpisania pokoju z cesarzem Ferdynandem III w Linzu w 1645 roku na mocy którego cesarz potwierdzał warunki pokoju wiedeńskiego i nikolsburskiego /na mocy których terytorium Siedmiogrodu powiększyło się o siedem komitatów Górnych Węgier, włączając do Księstwa Koszyce/, a także rozszerzył swobody węgierskich protestantów.

Podobnie jak swój poprzednik Rakoczy próbował opanować tron polski. W tym celu nawiązał stosunki z Bohdanem Chmielnickim, aby poparł osadzenie na tronie swego syna Zygmunta. Nagła śmierć księcia Siedmiogrodu w 1648 roku spowodowała ponownie zahamowanie daleko idących planów. Władzę po nim objął jego syn Jerzy II Rakoczy. Jego rządy były początkiem zmierzchu potęgi Siedmiogrodu w XVII wieku.

Zdjęcia:

Jerzy I Rakoczy, zbiór – Węgierskie Muzeum Narodowe, Photo by Szilas in the Hungarian National Museum, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Gabor Bethlen, książe Siedmiogrodu, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Jerzy II Rakoczy, źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Scroll to Top